Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kvíčalová Anna

Dr. Phil. Anna Kvíčalová, MA, (*1986) je religionistka a historička vědy, zabývá se dějinami zvuku a sluchu. Studovala na University of Amsterdam a Freie Universität a mezi lety 2013 a 2018 působila v Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně. Je autorkou knihy Listening and Knowledge in Reformation Europe a dalších textů o sluchu, zvuku a akustice v raně novověké Evropě. V současnosti se v CTS zabývá dějinami sluchové objektivity ve střední Evropě 19. a 20. století. Přednáší také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Počet článků: 1

Ten druhý smysl: akustický obrat v dějinách vědyuzamčeno

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 504, 2020/9
Kdy je ladička hudební pomůckou a za jakých okolností se stává vědeckým nástrojem? Jaký je vztah mezi sluchem, zrakem a objektivitou a kdy se...