Audioskop 1140x150

Jazykový koutek

lagrangeián, jacobián, vandermondián

Pavla Loucká | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 477, 1996/8

Ve starších odborných pracích se dávala přednost dvojslovným matematickým termínům (Lagrangeova funkce, Jacobiho determinant, Vandermondův...

O stylu Vesmíru

František Daneš | 5. 7. 1996 | Vesmír 75, 417, 1996/7

Výsledky čtenářské ankety publikované v 5. čísle Vesmíru svědčí o tom, že jeho čtenáři jsou vcelku spokojeni i se stylistickou stránkou...

Módní vlny v jazyce

František Daneš | 5. 6. 1996 | Vesmír 75, 357, 1996/6

V nedávném čísle Vesmíru (75, 137, 1996/3) vyšel článek o chemických vlnách a jeho autorka pohotově připojila poučení o vlnách vůbec a zmínila se...

psí víno, vlčí mák, hadí kořen, husí noha, vraní oko, čapí nůsek aj.

František Daneš | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 297, 1996/5

K právě uvedeným příkladům se dají snadno dodat další, obdobné, jako hadí mord, zaječí jetel, vlčí hubičky, mochna husí, šanta kočičí a další. Jsou...

příčina, důvod, účel

Pavla Loucká | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 237, 1996/4

Jestliže si v rukopisu eseje „Pocit pikantnosti“ (Vesmír 75, 169, 1996/3) přečtu: „Krystalickým příkladem tohoto způsobu myšlení je například...

ošetřit/ošetřovat

František Daneš | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 177, 1996/3

Zaslechnete-li náhodnou větu „Byl velmi dobře ošetřen“, budete mít patrně za to, že jde o nějakého nemocného nebo zraněného, resp. o jeho chorobu...

dohledat, došetřit, dopracovat apod.

František Daneš | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 117, 1996/2

Ve zpravodajství známé expedice „Africká odysea“, pátrající po zimovištích černých čápů a cestě, kterou se tam dostávají, objevilo se sloveso...

O terminologii a odborném vyjadřováni vůbec

František Daneš | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 57, 1996/1

Více než před rokem jsem zde informoval o konferencí o odborném stylu a terminologii „Termína 94“, konané u Liberci péčí Pedagogické fakulty...

Biojarmark ekofarem

František Daneš | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 709, 1995/12

Tištěné pozvánky na takto pojmenovanou akci došly před časem redakci Vesmíru. Čtenář se z nich dozví, že si na onom „jarmarku“ bude moct ochutnat...

hamburský, göteborský, edinburský

František Daneš | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 657, 1995/11

Dnes se v jazykovém koutku dostane na zeměpisce. S odvozováním adjektiv příponou (formantem) -ský od jmen zeměpisných, tak hojným a potřebným, je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné