Výchova a vzdělávání

B. TITZL: To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci

Vratislav Schreiber | 5. 1. 2000 | Vesmír 79, 11, 2000/1

Když autor knihy v roce 1975 nastoupil jako speciální pedagog do pražského Jedličkova ústavu pro postižené děti, dověděl se, že prvním ředitelem tu...

Možnosti komunikace u hluchoslepých dětí

Ilona Ireinová | 5. 9. 1999 | Vesmír 78, 513, 1999/9

Hluchoslepé dítě je vždy odkázáno na pomoc druhé osoby, ale může se samostatně například oblékat nebo stravovat. Hluchoslepota není jen součtem...

BORIS TITZL: Postižený člověk ve společnosti – hledání počátků

Vratislav Schreiber | 5. 6. 1999 | Vesmír 78, 344, 1999/6

Přední český odborník na speciální pedagogiku, tedy výuku a výchovu postižených dětí, v úvodu říká: Postižení, nemoc, slabost všeho druhu jsou...

Věda na národní úrovni

Ivan Boháček | 5. 3. 1999 | Vesmír 78, 125, 1999/3

„Nemáme jinou alternativu než vstoupit do EU a účastnit se jejích výzkumných programů,“ cituje časopis Science prof. R. Zahradníka v souboru článků...

Učitelky a učitelé v komunikaci s žáky

Pavla Loucká | 5. 3. 1999 | Vesmír 78, 175, 1999/3

Dotazník zjišťující rysy pedagogické komunikace byl předložen jak žákům a žákyním základních, středních i vysokých škol, tak jejich učitelům...

Tíživý problém – koktavost

Alžběta Peutelschmiedová | 5. 4. 1998 | Vesmír 77, 187, 1998/4

Rem tene, verba equentur (drž se věci, slova budou následovat), zní jedna z rad Seneky Staršího. Tato antická moudrost pozbývá smyslu pro ty, jimž...

Děti se učí rychleji hudebním zvukům

R. Čepický | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 475, 1996/8

Výuka hudbě zlepšuje schopnost dětí učit se řeči a zlepšuje jejich sociální dovednosti. Psycholožka Maria Spychigerová z Fribourské univerzity ve...

Univerzity s nejvyšším impaktem (1981–1993)

Ivan Boháček | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 706, 1994/12

Garfieldův Institut vědeckých informaci (ISI) shromáždil data o 100 amerických výzkumných univerzitách. Srovnával průměr citací vědeckých prací se...

Stáří je nedělí života

Radim Palouš | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 634, 1994/11

Ivan M. Havel: Radime, ani se mi to nechce věřit, že oslavujeme tvoji sedmdesátku. Ale veškerý takt stranou: tento věk lze považovat za dobu, kdy...

Kam se poděli všichni japonští vědci?

Ladislav Staroba | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 655, 1994/11

Ačkoli se Japonci rádi chlubí svou „pracovní etikou“ a “kulturní homogenitou“, pravda je taková, že dnes, stejně jako v USA, začíná japonský výzkum...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné