Paleobotanika

Hlodavec velikosti menšího osobního auta

Jan Robovský | 12. 2. 2009 | Vesmír 88, 75, 2009/2

Třetihorní savčí společenstva v Jižní Americe patřila v důsledku dlouhodobé izolace k těm nejosobitějším své doby, neboť se zde rozrůznilo několik...

Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii

Jiří Kubásek | 13. 3. 2008 | Vesmír 87, 141, 2008/3

Tento článek je velmi spekulativní stejně jako anglicky psaná práce, kterou stručně shrnuje. To je naprosto v pořádku – ve vědě se spekulovat musí,...

Pera velociraptora

Jan Robovský | 13. 3. 2008 | Vesmír 87, 145, 2008/3

Fakt, že peří není výlučnou vlastností ptáků, protože bylo přítomno také u řady dinosaurů, zazněl už ve Vesmíru mnohokrát (viz např. Vesmír 82,...

Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech

Radek Mikuláš | 11. 10. 2007 | Vesmír 86, 607, 2007/10

Často se diskutuje o tom, jestli klimatické modely odpovídají skutečnosti. Své pochybnosti, ale také náměty, jak by modely mohly být zdokonaleny,...

Ad Jardangy, agúly a manaváry

Petr Pokorný, Martin Sluka | 13. 9. 2007 | Vesmír 86, 537, 2007/9

Pěkný článek, jenže ti lidé, co tam bydleli, k svému životu potřebovali, jak jinak, dřevo. Na topení, vaření, stavby. Proč se svalují všechny změny...

Teplomilné rostliny v chladných dobách

Petr Pokorný | 5. 7. 1999 | Vesmír 78, 367, 1999/7

Pylová analýza je nejosvědčenější a dosud nejvíce používanou metodou studia vývoje vegetace v minulosti. Během tří krátkých exkurzí na odlišná...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 30, 1871/4

Pánové! Budiž mi dovoleno, bych Vás v dnešním slavnostním shromáždění obeznámil s poměry a květenou útvaru, jenž nejenom vědeckou nýbrž i...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 37, 1871/5

(Pokračování z Vesmíru 1, 30, 1871/4) Co do zevnější podoby vyznačují se hlavně vidličnatým se rozkládáním větví, právě jak plavuně dosud žijící,...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 48, 1871/6

(Dodatek z Vesmíru 1, 37, 1871/5) Nyní zbývá nám ještě promluviti o zachování rostliných otisků zkamenělých. Dle dosavádní zkušenosti lze tu...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné