Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kulturní a sociální antropologie

Krajiny bez konce v srdci okamžiku

Vít Erban | 10. 4. 2008 | Vesmír 87, 268, 2008/4

Zachycením této rozmluvy z května roku 1956 zvěčnil Jack Kerouac ve svém polofiktivním beatnickém románu Dharmoví tuláci prvopočátek Hor a řek bez...

Otroctví a moderní společnost

Markéta Křížová | 8. 11. 2007 | Vesmír 86, 726, 2007/11

Nežádám váš soucit, ale chladné a nezaujaté posouzení… záležitosti, která se týká ne pouze této země, ne pouze Evropy, ale celého světa a budoucích...

První kontakt

Petr Květina | 11. 10. 2007 | Vesmír 86, 635, 2007/10

Vznik neolitické kultury a společnosti je proces, který nás nepřestává fascinovat, přestože se odehrál ve vzdálené minulosti. 1) Otázky s ním...

Sociální spravedlnost podle šimpanze

Jan Havlíček | 12. 7. 2007 | Vesmír 86, 461, 2007/7

Silné výroky o sobeckosti všeho živého dnes snad vzbuzují zívání i u jejich nedávných protagonistů. Přesun významu z jednotlivce na gen bezpochyby...

Kam nechodí kouzelník, tam chodí lékař

Vojtěch Novotný | 12. 7. 2007 | Vesmír 86, 464, 2007/7

Jedné zvláště temné noci na mýtině Galisagan, kdy palmová střecha rezonovala pod přívaly deště a z pralesa se ozýval rachot padajících stromů,...

Emoce v medicíně

Radkin Honzák | 12. 7. 2007 | Vesmír 86, 465, 2007/7

Jestliže za emoce označíme elementární biologické a neurochemické děje, jež můžeme chápat jako specifické informace či signály vlastní živým...

Bez spolupráce kultur se neobejdeme

Luděk Kolman | 14. 6. 2007 | Vesmír 86, 392, 2007/6

Kniha otce a syna Hofstedeových předkládá koncepci rozdílů národních kultur, založenou na rozsáhlých výzkumech. Má sloužit především osobám, jako...

Melanéský Otesánek a další filmové recenze

Vojtěch Novotný | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 119, 2007/2

Holywoodské filmy dobývají nejenom Kalifornii, ale i zbytek světa. Lidé svým holywoodským umělcům zřejmě rozumějí. Otázkou zůstává, zda všude úplně...

Emoce v medicíně

Radkin Honzák | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 120, 2007/2

Východiskem může být Engelova operacionalistická definice: 1) „Ve všech společenstvích, starověkých i moderních, iliterárních i gramotných, byla...

Kosmologie a kultura 21. století

František Vyskočil | 4. 8. 2003 | Vesmír 82, 424, 2003/8

…N. E. Abramsová a J. R. Primack v Science (a zprostředkovaně ve Vesmíru) si vybrali archaický biblický překlad krále Jakuba, který byl dokončen...