Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kulturní a sociální antropologie

Proces ozývání

Stanislav Komárek | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 465, 1994/8

Staré úsloví o volání do lesa a ozývání se z něj má ještě jednu hlubší a méně triviální rovinu nežli tu, kterou lze vyjádřit naučením, že co sami...

Televize: stále na ni nadáváme, ale přesto u ní vysedáváme

Břetislav Fuchs | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 476, 1994/8

Každému z nás je jasné, že tato problematika se zdaleka tak netýká dospělých jako dětí. Němečtí experti vypočetli, že děti ve věku od 6 do 13 let...

Zdravotnická osvěta v australském buši

Miroslav Prokopec | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 416, 1994/7

Domorodý malíř Les Midikuria z kmene Rembrranga z Maningridy (na severním pobřeží Arnhemské země v Austrálii) namaloval r. 1988 na eukalyptovou...

Panamský kanál

Stanislav Komárek | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 307, 1994/6

Jednou ze základních charakteristik Panamského průplavu je skutečnost, že není postaven na rovině – mnohametrové převýšení na druhou stranu šíje...

Postmodernizmus v humanitních vědách – bouře ve sklenici vody?

František Šmahel | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 349, 1994/6

Své glosy – na víc se nezmohu – orámuji dvěma rodinnými epizodami. Před velikonocemi se objevil v Praze můj americký švagr, zástupce ředitele...

O krizi

Carl-Friedrich von Weizsäcker | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 270, 1994/5

Sebepochopení a sebekritika kultury Pralesy a stepi v odpovídajícím podnebí dorůstají neustále samy od sebe. Lidskou společnost, má-li trvat, musí...

Příznaky pádu

Stanislav Komárek | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 289, 1994/5

Od nejstarších dob poutaly pozornost jevy, které jako příznaky poukazovaly k jevům jiným, aniž by s nimi byly totožné; asi v tom smyslu, že kouř je...

O krizi

Carl-Friedrich von Weizsäcker | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 211, 1994/4

Čím se má nějaký institut pro vědy o člověku zabývat? Takové téma je příliš rozsáhlé, než aby se dalo vyčerpat. Ústavní rada, jejímž jsem členem,...

Paleoindiáni

Ivan Boháček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 234, 1994/4

Již od 16. století je oblast Beringovy úžiny pokládána za pravděpodobnou cestu zalidnění Nového světa lidmi z Asie. Dlouho scházely doklady. Od r....

Zcela nová aliance

Stanislav Komárek | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 165, 1994/3

Monod a Prigogine označili celkem trefně jako starou alianci stav obecného povědomí v osmnáctém století, kdy si věda a náboženství zcela...