Kulturní a sociální antropologie

Indie a střední Evropa

Dagmar Marková | 5. 1. 1997 | Vesmír 76, 36, 1997/1

Snad každý Středoevropan, který nějak přichází do styku s Indií, se někdy zamyslel nad tím, proč tak mnohé v podstatě analogické situace jsou...

Půvab idolatrie

Stanislav Komárek | 5. 1. 1997 | Vesmír 76, 48, 1997/1

Modloslužba by se dala definovat jako prokazování úcty tomu, co si ji nezaslouží, buď vůbec, anebo jen v mnohem menší míře. Tento jev, „pouštními“...

Genius loci (K fenomenologii architektury)

Václav Cílek | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 644, 1994/11

Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní...

Věda, jazyk a folklor

Josef Babor | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 645, 1994/11

Termín „folk lore“ poprvé použil anglický badatel W. G. Thoms r. 1846 jako označení souboru lidových znalostí a určitého druhu kolektivní...

Duše a závora

Stanislav Komárek | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 646, 1994/11

Návštěva zemí s krajně izolacionistickými tendencemi poskytuje těsně po pádu informační bariéry, která je po léta obklopovala, zajímavý průhled...

STEPHEN JAY GOULD: The Mismeasure of Man

Anton Markoš | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 577, 1994/10

(Recenze inspirovaná článkem J. Fialy Testování testování ve Vesmíru 73, 245, 1994/5) Autora knihy není třeba představovat – knížka esejí Pandin...

Hrdlo láhve

Stanislav Komárek | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 589, 1994/10

„Bottle neck“ je v populační genetice terminus technicus pro stav, kdy populace prochází prudkým snížením počtu jedinců („hrdlem láhve“)...

Valentin Weinzettl: Kosmologie, dogmata a mýty

Jiří Langer | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 497, 1994/9

Kniha podává přehled některých empirických poznatků, které jsou základem současné představy o vesmíru, a jejich rozbor z hlediska autorových...

Konečné řešení1)

Stanislav Komárek | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 528, 1994/9

Lidský vztah k diverzitě, k mnohosti, mnohotvarosti je více než dvojznačný. Na jedné straně potěšení z různorodosti v užitém umění i v přírodě,...

Proces ozývání

Stanislav Komárek | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 465, 1994/8

Staré úsloví o volání do lesa a ozývání se z něj má ještě jednu hlubší a méně triviální rovinu nežli tu, kterou lze vyjádřit naučením, že co sami...