Přírodovědec záhlaví

Kulturní a sociální antropologie

Duše a závora

Stanislav Komárek | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 646, 1994/11

Návštěva zemí s krajně izolacionistickými tendencemi poskytuje těsně po pádu informační bariéry, která je po léta obklopovala, zajímavý průhled...

STEPHEN JAY GOULD: The Mismeasure of Man

Anton Markoš | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 577, 1994/10

(Recenze inspirovaná článkem J. Fialy Testování testování ve Vesmíru 73, 245, 1994/5) Autora knihy není třeba představovat – knížka esejí Pandin...

Hrdlo láhve

Stanislav Komárek | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 589, 1994/10

„Bottle neck“ je v populační genetice terminus technicus pro stav, kdy populace prochází prudkým snížením počtu jedinců („hrdlem láhve“)...

Valentin Weinzettl: Kosmologie, dogmata a mýty

Jiří Langer | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 497, 1994/9

Kniha podává přehled některých empirických poznatků, které jsou základem současné představy o vesmíru, a jejich rozbor z hlediska autorových...

Konečné řešení1)

Stanislav Komárek | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 528, 1994/9

Lidský vztah k diverzitě, k mnohosti, mnohotvarosti je více než dvojznačný. Na jedné straně potěšení z různorodosti v užitém umění i v přírodě,...

Proces ozývání

Stanislav Komárek | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 465, 1994/8

Staré úsloví o volání do lesa a ozývání se z něj má ještě jednu hlubší a méně triviální rovinu nežli tu, kterou lze vyjádřit naučením, že co sami...

Televize: stále na ni nadáváme, ale přesto u ní vysedáváme

Břetislav Fuchs | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 476, 1994/8

Každému z nás je jasné, že tato problematika se zdaleka tak netýká dospělých jako dětí. Němečtí experti vypočetli, že děti ve věku od 6 do 13 let...

Zdravotnická osvěta v australském buši

Miroslav Prokopec | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 416, 1994/7

Domorodý malíř Les Midikuria z kmene Rembrranga z Maningridy (na severním pobřeží Arnhemské země v Austrálii) namaloval r. 1988 na eukalyptovou...

Panamský kanál

Stanislav Komárek | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 307, 1994/6

Jednou ze základních charakteristik Panamského průplavu je skutečnost, že není postaven na rovině – mnohametrové převýšení na druhou stranu šíje...

Postmodernizmus v humanitních vědách – bouře ve sklenici vody?

František Šmahel | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 349, 1994/6

Své glosy – na víc se nezmohu – orámuji dvěma rodinnými epizodami. Před velikonocemi se objevil v Praze můj americký švagr, zástupce ředitele...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné