Wolf Josef

RNDr. Josef Wolf, CSc., profesor honoris causa (*1927) vystudoval antropologii a etnologii na UK v Praze. Je představitelem kulturní antropologie v Čechách. Zabýval se převážně humanizací práce a člověka a studiem přírodních národů.

Počet článků: 1

JITKA STAŇKOVÁ, LUDVÍK BARAN: Masky, démoni a šaškové

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 283, 1999/5
Kniha se zabývá mýtem a jeho lidovými podobami u nás. Zahrnuje i doprovodné projevy, zvyky a obyčeje, krajově modifikované, ale zároveň dotvářející...