Audioskop 1140x150

Antropologie

Populační vývoj světa

Martin Hampl | 5. 3. 1999 | Vesmír 78, 129, 1999/3

Nebývalá dynamika růstu světové populace v druhé polovině tohoto století se již od 60. let stala velkým tématem výzkumu a zdrojem obav politiků...

Ženy a interdisciplinární výzkum

Ivan Boháček | 5. 3. 1999 | Vesmír 78, 174, 1999/3

Téměř tři čtvrtiny z 5 675 oslovených vědců odpovědělo, že jsou zapojeni do interdisciplinárního výzkumu (definovaného jako projekty, ke kterým je...

Aloalo

Pavel Hošek | 5. 9. 1998 | Vesmír 77, 494, 1998/9

Cestování trnitým bušem jihozápadního Madagaskaru, zemí Mahafalů, působí silným dojmem. Člověk se ocitá v místech takřka liduprázdných, ve spleti...

Centra pro mluvení a psaní,

Ivan Boháček | 5. 8. 1998 | Vesmír 77, 474, 1998/8

o nichž se neurovědci dlouho domnívali, že sídlí ve stejné mozkové hemisféře, mohou – podle Kathleen Baynesové a jejích spolupracovníků – sídlit...

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

Ivan Boháček | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 414, 1998/7

Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...

O papuánských jazycích a aritmetickém průměru

Vojtěch Novotný | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 263, 1998/5

Článek se zabývá dvěma navzájem si vzdálenými tématy. Jazykovědci se tak mohou poučit o statistice a statistici o jazykovědě. Kdo však není ani...

Proč babylonská věž nesahá na nebesa?

Petr Zima | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 267, 1998/5

Tahle myšlenka jednoho ze zakladatelů pražské lingvistické školy, jež má obecnou platnost pro jakoukoli popularizaci vědy, platí i při pohledu na...

Jména typu Praha na Pyrenejském poloostrově

Pavla Loucká | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 295, 1998/5

Ve Španělsku a okolních zemích se často objevuje místní či pomístní jméno Fraga. Z výkladového slovníku Španělky Marie Molinerové lze vyčíst leccos...

Jak by probíhalo odumírání češtiny?

Pavla Loucká | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 295, 1998/5

Představu o tom můžeme získat z nápisů na náhrobních kamenech v texaské vystěhovalecké obci Praze, kam první Čech přišel r. 1854. Už deset let nato...

Snahy o sjednocení jazyka v Číně

Ľubica Obuchová | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 316, 1998/6

Obrovská masa lidí, kterou označujeme jediným slovem „Číňané“, tvoří asi 22 % všech obyvatel světa. Je to pestrá směsice národů a národností,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné