Stránská Petra

RNDr. Petra Stránská (*1965) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Přírodovědeckém oddělení Archeologického ústavu AV ČR se zabývá studiem kostrových pozůstatků, hlavně středověkých a laténských. Zaměřuje se na studium zdravotního stavu populací.

Počet článků: 1

Proměny výšky postavy v průběhu věků

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 165, 2005/3
Výška postavy je geneticky kontrolovaný znak, na nějž působí další faktory, například zdravotní stav, výživa a klimatické podmínky. Dědivost...