Oliva Karel

Doc. RNDr. Karel Oliva , Dr., (*1958) vystudoval matematickou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působil v Bulharské akademii věd, na univerzitě v německém Saarbrückenu a ve Výzkumném ústavu pro umělou inteligenci ve Vídni, poté byl dlouhá léta ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd, nyní je jazykovědcem na volné noze. Je autorem dlouhé řady odborných i popularizačních publikací, s výsledky jeho aplikované vědecké práce se setkáváte i v programovém balíku Microsoft Office.

Počet článků: 3

Jazyková matematika

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 617, 2017/11
Nedávno jsem zaznamenal v mobilních zprávách větu: „Nemám důvod nevěřit, že tak neučiní.“ Upadl jsem do rozpaků, co vlastně tato věta tvrdí. Při...
 

Dejte mi dvě uhlíuzamčeno

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 335, 2017/6
Když chce Angličan naznačit, jak málo mu přijde daná činnost smysluplná, řekne, že je to jako vozit uhlí do Newcastlu. Snad nebudeme nosit dříví do...
 

Ad Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 1 a 2

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 189, 2006/4
Přečetl jsem si, snad dostatečně pozorně, statě V. Jamka v únorovém a březnovém čísle časopisu Vesmír. Některým ze zde vyjádřených názorů...