Antropologie

Půvab idolatrie

Stanislav Komárek | 5. 1. 1997 | Vesmír 76, 48, 1997/1

Modloslužba by se dala definovat jako prokazování úcty tomu, co si ji nezaslouží, buď vůbec, anebo jen v mnohem menší míře. Tento jev, „pouštními“...

Srdce Habsburků

Emanuel Vlček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 621, 1996/11

Mumifikované orgány (srdce a mozek) byly pohřbeny ve viscerálních nádobách vložených do rakví k tělům panovníků, a to Ferdinanda I., Maxmiliána II....

Nedůvěra k jazykovým dubletám

Pavla Loucká | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 536, 1996/9

Švédská jazyková poradna ve Stockholmu se od české liší především tím, že zaměstnává devítinásobek lidí (tj. pracuje tam devět osob)....

Hlava a ocas

Pavla Loucká | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 451, 1996/8

Slovo hlava (lat. caput) se vyskytuje i v ostatních slovanských jazycích – v polštině glowa, v lužické srbštině hlowa, v ukrajinštině holova,...

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Pavla Loucká | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 476, 1996/8

Snad je to silou tradice, snad tím, že donedávna byl k záznamům mluveného textu obtížnější přístup (neznal-li člověk těsnopis), hlavní příčinou ale...

Kterak Říp k svému jménu přišel

Pavla Loucká | 5. 6. 1996 | Vesmír 75, 356, 1996/6

Z mnohých vyvýšenin v Čechách – a nejen středních – je za pěkného počasí dobře viditelná osamělá čedičová kupa, vystupující z polabské roviny....

Záludnosti lidové etymologie

Pavla Loucká | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 296, 1996/5

Lidovou etymologii chápeme jako bezděčný anonymní proces vedoucí k nesprávné interpretaci slova. Podnětem k mylnému výkladu bývá podobnost s jiným...

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, MIROSLAVA KNAPPOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ, JANA MATÚŠOVÁ: Pomístní jména v Čechách

Pavla Loucká | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 216, 1996/4

Soupisem v letech 1963 – 1980 shromáždilo onomastické pracoviště Ústavu pro jazyk český ČSAV asi půl milionu dokladů pomístních jmen z území České...

Může menšina ovlivnit většinu?

Pavla Loucká | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 177, 1996/3

O tom, že německy mluvící většina ve Vídni ovlivnila jazyk české menšiny, ví kdekdo. Jak by ne, vždyť Češi tam žijí od středověku a byl by div,...

Reflexia priestoru v prirodzených jazykoch

Viktor Krupa | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 69, 1996/2

Naivne chápaný priestor (tak ako sa reflektuje v jazyku) je na rozdiel od geometrického priestoru nerovnorodý. Hovoriaci vníma svoje najbližšie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné