Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Antropologie

Koka, pasta, crack

Koka, pasta, crack uzamčeno

Znáte netflixový seriál Narcos? A pijete někdy coca‑colu? Konzumace obou mimořádně populárních produktů má mnohem překvapivější souvislosti, než...

Uléčen k smrti

Uléčen k smrti uzamčeno

Vladimír Karpenko | 8. 7. 2024 | Vesmír 103, 454, 2024/7

V roce 2010 exhumoval česko-dánský tým vědců ostatky dánského astronoma, astrologa a alchymisty Tycha Braha (1546–1601) uložené v pražském Týnském...

Oni

Ondřej Dufek | 8. 7. 2024 | Vesmír 103, 464, 2024/7

Jestlipak měla paní Müllerová na mysli někoho konkrétního, když děj Haškova Švejka otevřela známou větou „Tak nám zabili Ferdinanda“? Následník...

Architektura s přívlastkem

Ondřej Dufek | 3. 6. 2024 | Vesmír 103, 372, 2024/6

Jazykové výrazy bývají samy o sobě víceznačné a jejich význam se specifikuje až v kontextu. Vezměme přídavné jméno komunistický. Řekl bych, že má...

Testováno na dětech

Kateřina Chládková | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 253, 2024/5

ad Vesmír 103, 94, 2024/2 Při četbě zajímavého článku jsem narazil na dvě místa, jež bych rád komentoval. Na s. 95 autorka uvádí: „Během prvních...

Život ve středu

Život ve středu

Klára Hulíková Tesárková | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 303, 2024/5

Demografové pracují se střední délkou života (Vesmír 102, 680, 2023/12), což je pouze pravděpodobnost vypočtená podle určitého vzorce...

Václav Marek jako pozorovatel a faktor

Václav Marek jako pozorovatel a faktor uzamčeno

Michal Kovář | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 306, 2024/5

Dne 14. května uplyne 30 let od smrti Václava Marka, význačného cestovatele a spisovatele, ale hlavně znalce Sámů, sámských jazyků a sámské...

Ku vzdělanosti Indiánů severoamerických

Ku vzdělanosti Indiánů severoamerických

Marek Janáč | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 311, 2024/5

1884: Až do doby nedávné pomýšleno jen na hubení a zatlačování Indiánů, teprve za doby naší započato s pokusy, nedají-li se Indiáni v povaze své...

O nehodách a tragédiích: jak dějiny mění češtinu

Hana Dufková | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 312, 2024/5

Velké společenské události ovlivňují i náš jazyk. To, jak o nějaké zásadní události mluvíme, zpětně ovlivňuje to, jak o ní přemýšlíme, jaké...

Podle čeho Češi nakupují

Podle čeho Češi nakupují uzamčeno

Monika Kyselá, Naděžda Čadová | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 214, 2024/4

Obaly, zejména jednorázové, výrazně zatěžují životní prostředí. Problém obalů však není středem pozornosti české veřejnosti.