Černý Viktor

Prof. Mgr. Viktor Černý, Dr., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, doktorát obdržel na Univerzitě v Bordeaux I. V oddělení přírodních věd a archeometrie Archeologického ústavu AV ČR v Praze se zabývá především aplikacemi molekulárně genetických metod při rekonstrukci populačních dějin Afriky a Eurasie. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Bratislavě.

Počet článků: 3

Od mumie k Nobeloviuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 20, 2023/1
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
 

Subsaharské dcery pramatky Evy

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 158, 2006/3
Modrým (nebo černým v obrázcích) textem jsou vyznačeny haploskupiny, o nichž se v článku pouze píše, červeným pak haploskupiny, které autor při...
 

Proměny výšky postavy v průběhu věků

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 165, 2005/3
Výška postavy je geneticky kontrolovaný znak, na nějž působí další faktory, například zdravotní stav, výživa a klimatické podmínky. Dědivost...