Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.

Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc., (*1948) vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jako emeritus se na této fakultě věnuje zejména rostlinné cytologii.

Počet článků: 41

Tanosomy

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 115, 2014/2
Cytolog zbystří pozornost, když narazí na práci (v tomto případě osmi převážně francouzských autorů), která popisuje „novou buněčnou organelu“....
 

K čemu možná také slouží stromuly plastidů

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 601, 2013/11
Stromuly, krátké i dlouhé trubicovité výrůstky plastidů, charakteristických organel rostlinných buněk, budí už řadu let pozornost rostlinných...
 

Jsme o krok dále na cestě k rozšíření C4 fotosyntézy do C3 kulturních plodinuzamčeno

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 264, 2013/5
Aby lidstvo v polovině 21. století nehladovělo, měly by se do té doby asi o polovinu zvýšit výnosy hlavních zemědělských plodin, zejména rýže a...
 

K čemu asi neslouží stromuly plastidůuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 95, 2013/2
Na sklonku minulého století vědci zjistili, že plastidy – charakteristické organely rostlinných buněk – často tvoří trubicovité výběžky, nazvané...
 

Fotosystém dva – enzym, který změnil svět

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 389, 2012/7
První letošní číslo mezinárodního časopisu Biochimica et Biophysica Acta (BBA) je věnováno fotosystému dva (PS 2), součásti fotosyntetického...
 

Na okraji světla a vzrušení

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 74, 2012/2
Vnější obalová membrána chloroplastů, kterou prochází sluneční světlo do fotosyntetizujících organel rostlinných buněk, začala vzbuzovat velký...
 

Propletenec v rostlinné buňce

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 383, 2011/7
V posledním desetiletí si zvykáme, že „erbovní organely“ rostlinných buněk, plastidy (např. fotosyntetizující chloroplasty), nejsou hladké...
 

Fotosyntéza viděná elektronovou mikroskopickou tomografií

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 512, 2010/9
Fotosyntéza, zejména zelených rostlin, nás zásobuje mnoha produkty, bez nichž by byl náš život na Zemi nemyslitelný, na prvním místě kyslíkem. Při...
 

Regulace dělení chloroplastů

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 81, 2010/2
Suchozemské rostliny, obklopující nás na Zemi všude s výjimkou ledovců a extrémně horkých a suchých pouští, vznikly přibližně před 450 miliony let...
 

Chloroplast jako nákupní taška

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 11, 2009/1
Už dlouho se považuje za prokázané, že specializované organely v cytoplazmě rostlinných buněk – plastidy – vznikly velmi dávno začleněním...
 

Stromuly, matrixuly, peroxuly

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 9, 2008/1
Badatelé dnes umějí pozorovat buňky „zaživa“. Využívají barevně fluoreskující bílkoviny, které technikami molekulární biologie nasměrují do různých...
 

S chloroplastovou DNA v listech je to složité

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 277, 2007/5
Už dvakrát jsem psal o rozdílných závěrech týkajících se přetrvávání chloroplastové DNA v dospělých listech rostlin (viz Vesmír 84, 316, 2005/6 a...
 

Vidíme nový vznik primárního plastidu?

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 386, 2006/7
Loni uplynulo sto let od uveřejnění práce K. S. Merežkovského o původu specializovaných fotosyntetizujících organel – plastidů – u rostlin, kterou...
 

Chloroplastová DNA se neztratí

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 321, 2006/6
Před rokem přišla skupina amerických biologů s poněkud šokujícím objevem, že během poměrně časných fází vývoje listů mizí z organel fotosyntézy –...
 

Z dospělých chloroplastů mizí DNA

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 316, 2005/6
V každé učebnici biologie se dočteme, že chloroplasty rostlinných buněk obsahují vlastní dědičnou informaci – chloroplastovou deoxyribonukleovou...
 

K čemu jsou plastidům stromuly

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 667, 2004/12
Před několika lety bylo prokázáno, že plastidy, charakteristické organely rostlinných buněk, poměrně často tvoří nápadné, někdy i velmi dlouhé...
 

Ještě k C4 rostlinám bez věnce

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 487, 2004/9
Jiří Kubásek referuje o nedávném objevu Jeleny V. Vozněsenské z Komarovova Botanického ústavu Ruské akademie věd v Petrohradě a jejích...
 

Ještě k transportu váčků uvnitř chloroplastů

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 477, 2003/8
Nedávno prokázali tři badatelé z Botanického ústavu v Kielu, že v chloroplastech – organelách prokaryotického původu – probíhá mezi vnitřní...
 

Transport váčků uvnitř chloroplastů

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 116, 2002/2
Transport váčků uvnitř chloroplastů Vezikulární transport – doprava váčků s různým obsahem uvnitř buněk, v jejich cytoplazmě – je typickým rysem...
 

Stromule

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 657, 2001/11
Plastidy, z nichž nejznámější jsou zelené fotosyntetizující chloroplasty, byly více než sto let považovány za vzájemně oddělené organely...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné