Ptáci

Seznam článků v seriálu - Počet: 12

1. díl

Ledňáček říční Ptákem roku 2000
Stanislav Vaněk  |  5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 43, 2000/1

Chybil by však každý, kdo by usoudil, že je to pták, který u nás věrně setrvává přes zimu. Ano i ne. Naši ledňáčci totiž od nás většinou odtahují...
 
2. díl

Návrat orlů
Stanislav Vaněk  |  5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 102, 2000/2

„Musí být zachráněn, i kdyby na vejcích měla sedět sama Hillary,“ hodnotil kdosi sveřepost a náročnost programů na záchranu amerického orla...
 
3. díl

Černí nocležníci
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 162, 2000/3

Ptáci, nalézající potravu celý rok, sídlí často ve velkých koloniích – havrani – nebo se na podzim shlukují v hejna, toulají se, ač nejsou ptáky...
 
4. díl

Krasavci z tundry a mokřadů
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 223, 2000/4

Samečky našich dvou poddruhů modráčků lze rozlišit podle skvrny v modré náprsence. Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) ji má...
 
5. díl

Kukačka a závody ve zbrojení
Marcel Honza  |  5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 283, 2000/5

Pod jmény kukavka, kukulka, kukáč, žežulka, žežulička, žežulenka, zezule ad. se skrývá jeden a týž ptačí druh kukačka obecná (Cuculus canorus). Není...
 
6. díl

Indický uspěchaný host - hýl rudý
Tomáš Albrecht  |  5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 343, 2000/6

Staronový tulák a jeho příbuzní Hýlové rodu Carpodacus (celkem 20 druhů) jsou typickými obyvateli asijských horských systémů, kde jich je největší...
 
7. díl

Ze ságy čapích rodů
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 403, 2000/7

Pro příchylnost k lidským sídlům a vhodnost ke studiu populační dynamiky patří čáp bílý (Ciconia ciconia) mezi nejpodrobněji prozkoumané ptačí...
 
8. díl

Lelek kozodoj
Jiří Formánek  |  5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 463, 2000/8

Škoda že lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ztratil při vymýšlení nového českého názvosloví ptáků svůj původní přídomek kozodoj, doslovný překlad...
 
9. díl

Všechny cesty vedou do Afriky
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 513, 2000/9

Pozdní léto je dobou houfování a odletu tažných ptáků do teplých zimovišť. Asi nejvíce se do povědomí člověka dostala vlaštovka obecná (Hirundo...
 
10. díl

Říjen – tah divokých hus
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 583, 2000/10

Na některých rozlehlých hladinách stojatých vod v jižních Čechách a na jižní Moravě se v podzimním čase rok co rok odehrává velkolepé divadlo – ve...
 
11. díl

Sovy tažní, nebo stálí ptáci?
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 643, 2000/11

K mnoha záhadným vlastnostem sov (stejně jako i jiných nočních živočichů) patří přelety či migrace v době, kdy se nerozmnožují. Na první pohled jde...
 
12. díl

Ptačí hosté ze severu
Jiří Formánek, Jaroslav Škopek  |  5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 703, 2000/12

Po odletu posledních tažných druhů pěvců se na podzim naše příroda náhle ztiší a v lesích i na polích je jako po vymření. Les jen občas protne...