Technické vědy

Stabilita washingtonské katedrály

Petr Molík | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 433, 1996/8

Federální báňský úřad Spojených států (U.S. Bureau of Mines) ve spolupráci se správou washingtonské Národní katedrály zahájil v červenci 1994...

Produkce a spotřeba zlata

Milan Holub | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 434, 1996/8

Podle Amerického důlního úřadu bylo do r. 1990 vytěženo 107 tisíc tun zlata. Po připočtení dalších ročních těžeb to k dnešnímu dni představuje...

Evropské biotechnologické firmy přesouvají investice do zámoří

Petr Molík | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 476, 1996/8

Londýnské pracoviště konzultantské firmy Ernst and Young za podpory Senior Advisory Group Biotechnology, což je průmyslové konsorcium se sídlem...

„Modrá horečka“ v cílové rovince?

Jan Valenta | 5. 7. 1996 | Vesmír 75, 416, 1996/7

Pravděpodobně téměř každý z vás již viděl, či přímo používal, působivé laserové ukazovátko – tyčku velikosti tužky, která umožňuje během přednášky...

Černobylská tragédie

Ludmila Marková | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 272, 1996/5

Ze seznamu havárií různého rozsahu, které se ve světě přihodily v jaderných elektrárnách, se do historie jaderné energetiky nepochybně...

Mořské plošiny

Jaroslav Feda | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 131, 1996/3

Náročnější než mrakodrapyMořské stavby jsou nám, suchozemcům, vzdálené a tak nám uniká, že jde patrně o nejnáročnější inženýrské konstrukce druhé...

Vyhořelé palivo z (nejen) amerických jaderných reaktorů

Ludmila Marková | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 71, 1996/2

Palivo jaderných elektráren vyhoříváním v reaktoru mění svoje izotopické složení a stává se vysoce radioaktivním. Palivo je "horké" nejen z...

OSPREY 2

8. 11. 1995 | Vesmír 74, 653, 1995/11

Od r. 1983 je výzkum jak získávat energii z mořských vln převážně záležitostí soukromých firem. Britská vláda tehdy během 10 let utratila více než...

Budoucnost jaderné energie

Jiří Guth | 5. 10. 1995 | Vesmír 74, 544, 1995/10

K jaderně energetickým článkům mám jeden dotaz a jednu poznámku. V článku se zmiňuje problém “LULU″ – locally unwanted land use. Možná jde o mně...

Co s jadernou střelnicí?

5. 10. 1995 | Vesmír 74, 592, 1995/10

Moratoriem ukončil prezident Bush r. 1992 americké podzemní jaderné výbuchy. Od té doby se hledá pro nevadskou střelnici jiné využití. V době...