Historie vědy

Sto let od objevení „morového bacila“

Josef Chalupský | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 687, 1994/12

Je někdy až zarážející, jak rychle vstřebáváme nové poznatky a – zapomínáme. Některé bývalé novinky se po krátkém čase jeví tak samozřejmé, že se...

Věda ve 20. století

Victor F. Weisskopf | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 611, 1994/11

V předchozí části článku se známý fyzik V. F. Weisskopf zamýšlel nad obdobím od počátku století do r.1945. Vědu tohoto období charakterizoval jako...

Fakta jsou lepší než sny

Alfred Bader, Christian R. Noe | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 624, 1994/11

Augustu Kekulému se obvykle přičítá zásluha, že první předpověděl cyklickou strukturu benzenu. Existují ovšem důkazy, které naznačují, že k tomuto...

Alfred Bader

Zdeněk Herman | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 626, 1994/11

Přinášíme našim čtenářům pozoruhodný pohled na méně známou, chemickou část díla Josefa Loschmidta, profesora Vídeňské techniky v šedesátých letech...

Bída naší vědy

Jiří Zeman | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 604, 1994/11

Není mým úmyslem polemizovat s prof. Korytou ani hájit názory B. Blažka, nebo hodnotit práci E. Hadače. Chtěl jsem poukázat na paradox „bídy naší...

Dům Ch. Darwina

Ivan Boháček | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 593, 1994/10

Britské Natural History Museum potřebuje 2 miliony liber sterlingů na nutné opravy a budoucí provoz Down House, domu, v němž Charles Darwin strávil...

Chromozóm

Peter Fedoročko | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 305, 1994/6

Dnes, na konci 20. storočia, každý stredoškolsky vzdelaný človek vie nelen to, že hmotnými nositeľmi dedičnosti sú chromozómy, ale nie sú mu cudzie...

Bídníci naší vědy

Jiří Grygar | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 204, 1994/4

Bohuslav Blažek se pustil s vehemencí a jízlivostí sobě vlastní do české vědy v období totality (viz výše citovana čísla Vesmíru). Nedá mi to,...

Nový předchůdce teorie kontinentálního driftu

Ivan Boháček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 174, 1994/3

Teorii kontinentálního driftu poprvé vědecky formulovali nezávisle na sobě F. B. Taylor a Alfred Wegener v letech 1910 a 1912, myšlenka sama však...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné