Historie vědy

O neklidném stáří Velkého Vypravěče

Václav Cílek | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 396, 1995/7

To, že se Vojen Ložek v tomto roce dožívá 70 let a jeho druh Jiří George Kukla 65 let 1) a že počátkem května proběhlo v Národním muzeu v Praze...

81 let vězení za antilymfocytární globulin

Miroslav Holub | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 417, 1995/7

V dubnu tohoto roku byl obviněn jeden z proslulých pionýrů transplantační chirurgie John Najarian, že ilegálně propagoval a jako přednosta...

Proč Bůh nikdy nezískal místo na univerzitě

Josef Babor | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 310, 1995/6

1) Měl jen jednu hlavní publikaci 2) Byla v hebrejštině 3) Byla bez odkazů 5) Nebyla publikována v recenzovaném časopise 6) Může být pravdou, že...

Vrtné soupravy staré Číny

Vladimír Karpenko | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 211, 1995/4

Podle názoru Hanse Vogela, docenta Heidelberské univerzity (Scientific American, červen 1993, str. 86), by se tyto technické pozoruhodnosti měly...

Zaznamenali jsme

5. 3. 1995 | Vesmír 74, 124, 1995/3

Z. Urbánek ve svém zamyšlení nad knihou V. Vaňka Jan Masaryk odkazuje mimo jiné i na Vesmír – Odhad mého otce potvrzuje co je otištěno v...

Česká zkušenost

Josef Bílek, Jaroslav Kohout | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 64, 1995/2

V recenzi je nesprávně uvedeno určení Bolzanovy Těchobuze jako na Mladovožicku. Přesně: "Solidně napsaná historicko-filozofická stať je oživena...

Mokele mbembe

Jan Zrzavý | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 72, 1995/2

Na světě se dějí různé věci; tak kupříkladu existuje Mezinárodní kryptozoologická společnost. Kryptozoologie je věda o zvířatech, jejichž existence...

Uranylový případ: Jak rychle vítězí pravda?

Václav Baran | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 108, 1995/2

Základní teze: Každý přírodovědný výzkum je v konečné fázi otázkou po pravdě, ta je jeho motorem. Základním prvkem přírodovědné pravdy či...

Komu Koniášovu medaili

Karel Samšiňák | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 4, 1995/1

[...] Byl bych velmi rád, kdyby se soubor prací F. A. Kolenatiho našel, i když teď leží poněkud stranou mých zájmů. V roce 1900 jsem našel ve...

300 let objevu pohlavnosti u rostlin

Viktor Žárský | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 33, 1995/1

Také botanika má své “koperníkovské″ obraty a objev pohlavnosti u rostlin, který učinil na konci 17. století tübingenský profesor medicíny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné