prirodovedcem202111

Atmosféra

Modelování atmosférické turbulence

Modelování atmosférické turbulence

Jan Bednář, Josef Brechler, Vladimír Fuka | 6. 9. 2012 | Vesmír 91, 498, 2012/9

„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Roman Volný | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 694, 2011/12

Tyto jevy jsou vázány na oblaky druhu Cb – kumulonimbus a naše znalosti do značné míry vycházejí z pozorování na pozemních stanicích se zaměřením...

Přízemní ozon v Česku

Přízemní ozon v Česku

Iva Hůnová | 10. 12. 2009 | Vesmír 88, 804, 2009/12

Přízemní ozon patří k látkám, které jsou v současné době pokládány za vůbec nejproblematičtější ve venkovním ovzduší. Důvodem jsou dosahované...

Monitoring kvality ovzduší

Monitoring kvality ovzduší komerce

5. 11. 2009 | Vesmír 88, 748, 2009/11

Vývoj monitoringu kvality ovzduší na území České republiky V poválečném období byla pozornost věnována přednostně obnově hospodářství poničeného...

Zacelení ozonové díry a úbytek antarktických ledovců

Ivan Boháček | 10. 9. 2009 | Vesmír 88, 533, 2009/9

Lékaři to dobře znají – zásahy do složitého lidského organismu s sebou nesou nebezpečí, že se dobrý úmysl pomoci změní v poškození. Většina...

Na snižování emisí jen Alpy nestačí

Vladimír Labuda | 10. 7. 2008 | Vesmír 87, 427, 2008/7

Rakousko a Švýcarsko mají obdobné podmínky pro rozvoj energetiky. Zatímco však naši jižní sousedé v současné době kryjí celkovou spotřebu elektřiny...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

Jiří Förchtgott | 5. 7. 2000 | Vesmír 79, 383, 2000/7

Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané...

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

Zdeněk Šesták | 5. 1. 2000 | Vesmír 79, 7, 2000/1

Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální...

Mraky a klima

Ivan Boháček | 5. 10. 1999 | Vesmír 78, 594, 1999/10

Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...

Konvektivní bouře – pohled z vesmíru na jeden z nejkrásnějších živelních projevů

Martin Setvák | 5. 5. 1999 | Vesmír 78, 262, 1999/5

Termín bouřka souhrnně označuje elektrické, optické a akustické jevy doprovázející atmosférické výboje. My však budeme mluvit o konvektivní bouři...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné