Přírodovědec záhlaví

Atmosféra

Zacelení ozonové díry a úbytek antarktických ledovců

Ivan Boháček | 10. 9. 2009 | Vesmír 88, 533, 2009/9

Lékaři to dobře znají – zásahy do složitého lidského organismu s sebou nesou nebezpečí, že se dobrý úmysl pomoci změní v poškození. Většina...

Na snižování emisí jen Alpy nestačí

Vladimír Labuda | 10. 7. 2008 | Vesmír 87, 427, 2008/7

Rakousko a Švýcarsko mají obdobné podmínky pro rozvoj energetiky. Zatímco však naši jižní sousedé v současné době kryjí celkovou spotřebu elektřiny...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

Jiří Förchtgott | 5. 7. 2000 | Vesmír 79, 383, 2000/7

Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané...

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

Zdeněk Šesták | 5. 1. 2000 | Vesmír 79, 7, 2000/1

Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální...

Mraky a klima

Ivan Boháček | 5. 10. 1999 | Vesmír 78, 594, 1999/10

Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...

Konvektivní bouře – pohled z vesmíru na jeden z nejkrásnějších živelních projevů

Martin Setvák | 5. 5. 1999 | Vesmír 78, 262, 1999/5

Termín bouřka souhrnně označuje elektrické, optické a akustické jevy doprovázející atmosférické výboje. My však budeme mluvit o konvektivní bouři...

Jak nalézt mrak ještě předtím, než se vytvoří?

Ivan Boháček | 5. 5. 1999 | Vesmír 78, 294, 1999/5

Proč se bouřkové mraky tvoří právě na jednom místě a nikoli na jiném podél fronty? Vysvětlení může spočívat v rozložení vodních par. Vodní páry...

Ztráty ozonu v arktické troposféře

Ivan Boháček | 5. 4. 1999 | Vesmír 78, 234, 1999/4

Během arktického jara dramaticky ubývá ozon nejen ve stratosféře, ale také v troposféře. Bývá to spojováno se zvýšenou koncentrací BrO a možná...

Stabilita počasí

Ivan Boháček | 5. 9. 1998 | Vesmír 77, 533, 1998/9

Připadá vám počasí nespolehlivé? Armin Bunde (armin.bunde@ theo.physik.uni-giessen.de) a jeho spolupracovníci ukázali, že počasí se sice mění, ale...

Ranní rozbřesk a ozonová díra

J. Klak | 5. 3. 1997 | Vesmír 76, 175, 1997/3

Z dat získaných r. 1987 v jižní Francii ve výšce 40 km byly vytahovány hlavně koncentrace oxidů dusíku. Nikdo však neanalyzoval ozon, neboť to...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné