mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Atmosféra

Ozonová díra, velikost ledových klastrů a nefungující laser

Ozonová díra, velikost ledových klastrů a nefungující laser

Michal Fárník | 6. 12. 2012 | Vesmír 91, 734, 2012/12

Jak vlastně ozonová díra vzniká? Stratosférický ozon je zásadní pro život na Zemi, protože pohlcuje sluneční UV záření, které může rozbíjet vazby v...

Modelování atmosférické turbulence

Modelování atmosférické turbulence

Jan Bednář, Josef Brechler, Vladimír Fuka | 6. 9. 2012 | Vesmír 91, 498, 2012/9

„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Roman Volný | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 694, 2011/12

Tyto jevy jsou vázány na oblaky druhu Cb – kumulonimbus a naše znalosti do značné míry vycházejí z pozorování na pozemních stanicích se zaměřením...

Přízemní ozon v Česku

Přízemní ozon v Česku

Iva Hůnová | 10. 12. 2009 | Vesmír 88, 804, 2009/12

Přízemní ozon patří k látkám, které jsou v současné době pokládány za vůbec nejproblematičtější ve venkovním ovzduší. Důvodem jsou dosahované...

Monitoring kvality ovzduší

Monitoring kvality ovzduší komerce

5. 11. 2009 | Vesmír 88, 748, 2009/11

Vývoj monitoringu kvality ovzduší na území České republiky V poválečném období byla pozornost věnována přednostně obnově hospodářství poničeného...

Zacelení ozonové díry a úbytek antarktických ledovců

Ivan Boháček | 10. 9. 2009 | Vesmír 88, 533, 2009/9

Lékaři to dobře znají – zásahy do složitého lidského organismu s sebou nesou nebezpečí, že se dobrý úmysl pomoci změní v poškození. Většina...

Na snižování emisí jen Alpy nestačí

Vladimír Labuda | 10. 7. 2008 | Vesmír 87, 427, 2008/7

Rakousko a Švýcarsko mají obdobné podmínky pro rozvoj energetiky. Zatímco však naši jižní sousedé v současné době kryjí celkovou spotřebu elektřiny...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

Jiří Förchtgott | 5. 7. 2000 | Vesmír 79, 383, 2000/7

Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané...

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

Zdeněk Šesták | 5. 1. 2000 | Vesmír 79, 7, 2000/1

Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální...

Mraky a klima

Ivan Boháček | 5. 10. 1999 | Vesmír 78, 594, 1999/10

Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...