Atmosféra

Další krása oblaků

Leopold Kukačka | 5. 9. 2013 | Vesmír 92, 465, 2013/9

Ve veleváženém a veledůstojném časopisu Vesmír se verše moc nevyskytují. Nicméně pokusím se doplnit zajímavé a svěží pojednání Jany Soukupové o...

Oblaka – víc než polovina krásy světa

Oblaka – víc než polovina krásy světa uzamčeno

Jana Soukupová | 6. 6. 2013 | Vesmír 92, 343, 2013/6

Pokud se na obloze objeví mrak tenký, protáhlý do délky a péřový, není ještě konec zimy… (Theophrastos z Eresu) Celý starověk a středověk vzhlíželi...

Ozonová díra, velikost ledových klastrů a nefungující laser

Ozonová díra, velikost ledových klastrů a nefungující laser

Michal Fárník | 6. 12. 2012 | Vesmír 91, 734, 2012/12

Jak vlastně ozonová díra vzniká? Stratosférický ozon je zásadní pro život na Zemi, protože pohlcuje sluneční UV záření, které může rozbíjet vazby v...

Modelování atmosférické turbulence

Modelování atmosférické turbulence

Jan Bednář, Josef Brechler, Vladimír Fuka | 6. 9. 2012 | Vesmír 91, 498, 2012/9

„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Roman Volný | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 694, 2011/12

Tyto jevy jsou vázány na oblaky druhu Cb – kumulonimbus a naše znalosti do značné míry vycházejí z pozorování na pozemních stanicích se zaměřením...

Přízemní ozon v Česku

Přízemní ozon v Česku

Iva Hůnová | 10. 12. 2009 | Vesmír 88, 804, 2009/12

Přízemní ozon patří k látkám, které jsou v současné době pokládány za vůbec nejproblematičtější ve venkovním ovzduší. Důvodem jsou dosahované...

Monitoring kvality ovzduší

Monitoring kvality ovzduší komerce

5. 11. 2009 | Vesmír 88, 748, 2009/11

Vývoj monitoringu kvality ovzduší na území České republiky V poválečném období byla pozornost věnována přednostně obnově hospodářství poničeného...

Zacelení ozonové díry a úbytek antarktických ledovců

Ivan Boháček | 10. 9. 2009 | Vesmír 88, 533, 2009/9

Lékaři to dobře znají – zásahy do složitého lidského organismu s sebou nesou nebezpečí, že se dobrý úmysl pomoci změní v poškození. Většina...

Na snižování emisí jen Alpy nestačí

Vladimír Labuda | 10. 7. 2008 | Vesmír 87, 427, 2008/7

Rakousko a Švýcarsko mají obdobné podmínky pro rozvoj energetiky. Zatímco však naši jižní sousedé v současné době kryjí celkovou spotřebu elektřiny...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

Jiří Förchtgott | 5. 7. 2000 | Vesmír 79, 383, 2000/7

Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné