Brechler Josef

Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., (*1955) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, v současné době je vedoucím katedry meteorologie a ochrany prostředí MFF UK, odborně se zabývá především fyzikou mezní vrstvy, modelováním proudění a studiem turbulence.

Počet článků: 1

Modelování atmosférické turbulence

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 498, 2012/9
„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...