Fuka Vladimír

Mgr. Vladimír Fuka, (*1982) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Je doktorandem na katedře meteorologie a ochrany prostředí a zabývá se zejména vývojem modelů pro matematické modelování turbulentního proudění a transportu znečišťujících příměsí v mezní vrstvě atmosféry.

Počet článků: 1

Modelování atmosférické turbulence

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 498, 2012/9
„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...