Fárník Michal

RNDr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorskou práci vypracoval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., v laboratoři prof. Z. Hermana. Po obhajobě doktorátu odešel pracovat do Institutu Maxe-Plancka v Německém Göttingenu, kde pobýval v létech 1995–1998. V létech 1998–2001 pracoval v JILA (Joint Institute for Laboratory Astrophysics), Boulder, Colorado, USA. Poté se vrátil do Göttingenu, kde pracoval do r. 2004. V r. 2005 dostává návratové stipendium AV ČR „Purkyně Fellowship“ a přichází zpět do ÚFCH JH v Praze, kam přiváží z Göttingenu experimentální zařízení pro výzkum klastrů v molekulových paprscích a zakládá novou laboratoř. Z této laboratoře se vyvinula skupina Dynamiky molekul a klastrů, kterou v současnosti v ÚFCHJH vede. Zde se zabývá se experimenty s molekulovými paprsky, klastry a nanočásticemi, zejména jejich fotochemií a dynamikou.

Počet článků: 3

2. ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 313, 2015/6
Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AV ČR vyhlašuje druhý ročník soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“ (ve výši 10...
 

Vodní klastry a nejrychlejší rychlovarná konvice na světěuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 150, 2014/3
Věnování: Tento článek autor věnuje prof. Zdeňku Hermanovi, který zavedl metodu molekulových paprsků v České republice a zasloužil se o její rozvoj...
 

Ozonová díra, velikost ledových klastrů a nefungující laser

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 734, 2012/12
Jak vlastně ozonová díra vzniká? Stratosférický ozon je zásadní pro život na Zemi, protože pohlcuje sluneční UV záření, které může rozbíjet vazby v...