mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Recyklace kovů z elektroodpadů

Zdroj sekundárních dodávek kritických surovin
 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 238, 2022/4
 |  Téma: Suroviny

Recyklace kovů je pro nás již dávno běžná. Sbírá se železo i hliník a již jsme si zvykli, že z elektroodpadů, jako jsou procesory, se získává zlato, stříbro nebo palladium. Ale pro výrobu různých elektrozařízení je potřeba i gallium, indium, bizmut, antimon, selen a telur, a to jsme se ještě nezmínili o praseodymu, neodymu, europiu či dysprosiu, což jsou názvy, které zná většina lidí nejvýš z křížovek. Bez těchto prvků, jež spadají mezi lanthanoidy, by nefungovalo mnoho naprosto běžných spotřebičů. Europium je nezbytné pro úsporné žárovky, LCD obrazovky by nebyly bez india a reproduktory, mrazáky, lednice ani tramvaje by nefungovaly bez neodymu a praseodymu, které jsou nezbytnou složkou permanentních magnetů. A to se ještě malá část neodymu v magnetech nahrazuje dysprosiem, protože magnety pak lépe odolávají nežádoucím vířivým proudům. Při jeho absenci by motory už po krátké době začaly ztrácet výkon.

Všechny tyto prvky se samozřejmě nacházejí na Zemi, ale většinou jsou velmi vzácné a jejich těžba nebývá příliš ekologická. Těží se pomocí vyluhování, a to silnými kyselinami, většinou kyselinou sírovou (H2SO4), nebo zásadami, jako je hydroxid sodný (NaOH). Navíc se nacházejí v nerostech pouze ve velmi malém množství. Například lithium se v Krušných horách nachází rozptýleno v tvrdých horninách v koncentracích nepřesahujících 1,5 % a před zpracováním by bylo nezbytné vše nadrtit nebo namlít na frakci pod 0,1 mm. Tedy před zahájením vlastního vyluhování přesunout a zpracovat obrovské množství tun horniny. Z obdobných důvodů se například lanthanoidy, které se mimo Čínu nacházejí také v Americe, Austrálii, Malajsii, Brazílii, Vietnamu a Indonésii, těží převážně v Číně, která se ekologií příliš nezatěžuje.

Nyní vidíte 31 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Suroviny
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet, Ekologie

O autorech

Olga Šolcová

Václav Gruber

Další články k tématu

Katalyzátory nad zlato

Naše primární energetická spotřeba je z více než 80 % zajišťována pomocí fosilních paliv. Závislost na nich je natolik silná, že představa jejich...

90 prvků, které tvoří náš svět

Periodická tabulka 90 prvků vyskytujících se v přírodě, z nichž se skládá vše, s čím se můžeme setkat, byla nakreslena tak, že plocha, kterou...

Kritické suroviny Evropské unie a ČR

Ekonomika Česka je závislá také na neenergetických surovinách. Jak radostné jsou domácí vyhlídky?

Prvky vzácných zemin

Prvky vzácných zemin je historický název pro 17 prvků, který vedle 15 prvků ze skupiny lanthanoidů (od lanthanu po lutecium) zahrnuje také...

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby?uzamčeno

V prostoru současné těžební krajiny hnědého uhlí dolu Nástup Tušimice se nachází vzácná památka – relikty pravěkého dobývání tušimických křemenců.

Suroviny a přechod k čisté energeticeuzamčeno

Uzavření hranic vyvolané pandemií covidu-19, byť neúplné, mělo kromě jiného za následek, že otázka kritických surovin znovu vystoupila do popředí....

Je budoucnost grafitu černá?uzamčeno

Grafit je klíčová surovina pro baterie. Odhaduje se, že do roku 2040 jeho potřeba vzroste 20krát až 25krát vůči potřebě v roce 2020.

Válka a obchod

V době uzávěrky Vesmíru nevíme, kdy a jak válka v Ukrajině skončí. Lze ale předpokládat, že tak či onak naruší export důležitých komodit z obou...

Dopis do budoucnosti II

Mám neodbytný pocit déjà vu. Je polovina března 2020, pandemie covidu-19 nabírá na síle, situace se mění každým dnem a já píšu do editorialu...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...