Starý Jaromír

RNDr. Jaromír Starý, Ph.D., (*1960) absolvoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorské studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB‑TU v Ostravě. V České geologické službě vede odbor surovinového informačního systému. Jeho hlavní činností je výkon státní geologické služby se zaměřením na shromažďování, zpracování a vyhodnocování dat o nerostných surovinách a poskytování informací a odborných studií o nerostné surovinové základně ČR. Okrajově se zabývá rovněž aplikovaným výzkumem nerostných surovin.

Počet článků: 2

Kritické suroviny Evropské unie a ČR

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 230, 2022/4
Ekonomika Česka je závislá také na neenergetických surovinách. Jak radostné jsou domácí vyhlídky?
 

Výsledky projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ po dvou letech řešeníkomerce

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 224, 2016/4
Projekt „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ je zaměřen na studium tzv. kritických evropských surovin. Hlavní...