mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Fišer Jan

Jan Fišer se během studia archeologie na ZČU v Plzni zabýval pravěkou těžbou kamenných surovin během mladší a pozdní doby kamenné. Aktuálně je doktorandem na katedře prostorových věd na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se věnuje projevům minulých lidských aktivit v současné krajině.

Počet článků: 1

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby?uzamčeno

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 240, 2022/4
V prostoru současné těžební krajiny hnědého uhlí dolu Nástup Tušimice se nachází vzácná památka – relikty pravěkého dobývání tušimických křemenců.