i

Aktuální číslo:

2023/10

Téma měsíce:

Pohyb

Obálka čísla

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby?

 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 240, 2022/4
 |  Téma: Suroviny

V prostoru současné těžební krajiny hnědého uhlí dolu Nástup Tušimice se nachází vzácná památka – relikty pravěkého dobývání tušimických křemenců.

Povrchová těžba hnědého uhlí v severozápadních Čechách vytrhala z tamní krajiny kulturní kořeny lidí žijících, ale i těch tisíce let mrtvých. Jako zázrakem se však uprostřed tohoto chaosu dodnes zachoval jeden velmi starý a vzácný kořen v podobě pravěké těžby křemenců. Z archeologického hlediska jde o unikátní památku, jejíž kulturní význam se výrazně zvyšuje polohou uprostřed nejhůře zdevastované krajiny v České republice. Na končící těžbu uhlí by měla navázat mentální těžba kulturních hodnot této krajiny, které mohou pomoci k nalezení významu nově vznikajícího prostoru.

Paměť těžební krajiny

Období neolitu je spojeno s počátky zemědělství, využíváním keramických nádob a usedlého způsobu života. V následujícím eneolitu byly prohlubovány sociální vazby, související s intenzivnější hierarchizací společnosti, počátky mohylového pohřbívání a využíváním kovů, konkrétně mědi. Obě období spojujeme také s počátky hornictví, jehož rozvoj lze pozorovat během kultury s vypíchanou keramikou, a především během eneolitu. Obecně bývají stopy těžby v krajině velmi dobře znatelné, neboť tato činnost výrazně pozměňuje reliéf, někdy až příliš. Pokud dnes například navštívíme vrch Vrbka nedaleko obce Skršín, spatříme přes neprostupnou džungli křovin zarostlý lom, upomínající na nedávnou těžbu. Jak mohla vypadat zdejší pravěká těžba bohužel není známo, neboť lokalita nebyla před těžbou archeologicky zkoumána. Na Písečném vrchu rovněž probíhala recentní těžba, zde však byly pravěké těžební relikty archeologicky zdokumentovány před jejich zničením. Krajina tohoto vrchu byla před těžebními zásahy vizuálně velmi zajímavá a sestávala z volně stojících křemencových balvanů, prostorných dutin, a dokonce oken, připomínajících miniatury Pravčické brány. Dnešní podoba Písečného vrchu odkazuje již spíše na těžbu, kterou připomínají rozsáhlé lomy, skrývky a prospektorské pinky (výrazné konkávní objekty s kruhovým obvalem). Vedle nich je možné pozorovat i relikty více než 600 těžebních jam v podobě mělkých lokálních depresí. Pravěká datace většiny z nich je velmi pravděpodobná, neboť vrch se v minulosti využíval pouze k pastvě a nebyl orán. Navíc jsou ze záchranných archeologických výzkumů v této lokalitě známy pravěké těžební jámy. Písečný vrch tedy nabízí pohled na těžební krajinu s relikty, které jsou od sebe na časové ose vzdáleny tisíce let.

Nyní vidíte 25 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Suroviny
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie, Archeologie

O autorovi

Jan Fišer

Jan Fišer se během studia archeologie na ZČU v Plzni zabýval pravěkou těžbou kamenných surovin během mladší a pozdní doby kamenné. Aktuálně je doktorandem na katedře prostorových věd na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se věnuje projevům minulých lidských aktivit v současné krajině.

Další články k tématu

Katalyzátory nad zlato

Naše primární energetická spotřeba je z více než 80 % zajišťována pomocí fosilních paliv. Závislost na nich je natolik silná, že představa jejich...

90 prvků, které tvoří náš svět

Periodická tabulka 90 prvků vyskytujících se v přírodě, z nichž se skládá vše, s čím se můžeme setkat, byla nakreslena tak, že plocha, kterou...

Kritické suroviny Evropské unie a ČR

Ekonomika Česka je závislá také na neenergetických surovinách. Jak radostné jsou domácí vyhlídky?

Prvky vzácných zemin

Prvky vzácných zemin je historický název pro 17 prvků, který vedle 15 prvků ze skupiny lanthanoidů (od lanthanu po lutecium) zahrnuje také...

Recyklace kovů z elektroodpadůuzamčeno

Recyklace kovů je pro nás již dávno běžná. Sbírá se železo i hliník a již jsme si zvykli, že z elektroodpadů, jako jsou procesory, se získává...

Suroviny a přechod k čisté energeticeuzamčeno

Uzavření hranic vyvolané pandemií covidu-19, byť neúplné, mělo kromě jiného za následek, že otázka kritických surovin znovu vystoupila do popředí....

Je budoucnost grafitu černá?uzamčeno

Grafit je klíčová surovina pro baterie. Odhaduje se, že do roku 2040 jeho potřeba vzroste 20krát až 25krát vůči potřebě v roce 2020.

Válka a obchod

V době uzávěrky Vesmíru nevíme, kdy a jak válka v Ukrajině skončí. Lze ale předpokládat, že tak či onak naruší export důležitých komodit z obou...

Dopis do budoucnosti II

Mám neodbytný pocit déjà vu. Je polovina března 2020, pandemie covidu-19 nabírá na síle, situace se mění každým dnem a já píšu do editorialu...

Doporučujeme

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky uzamčeno

Štěpán Timr  |  2. 10. 2023
Molekuly uvnitř buněk jsou v neustálém pohybu. V tomto nepřehledném reji, kterého se účastní miliardy tanečníků různých velikostí, tvarů a...
Cena za přemíru pohybu

Cena za přemíru pohybu

Adam Obr  |  2. 10. 2023
Globální epidemii obezity způsobuje naše dlouhodobě pozitivní energetická bilance. Jinými slovy, lidé (zdaleka nejen v nejbohatších zemích) dnes...
Jak se zbavit sexu

Jak se zbavit sexu uzamčeno

Ve třetí, poslední části našeho seriálu se podíváme na podivuhodné přechody od pohlavního rozmnožování k příležitostné, či dokonce výhradní...