i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

90 prvků, které tvoří náš svět

Kolik jich je? Je jich dost? Je to udržitelné?
 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 233, 2022/4
 |  Téma: Suroviny

Periodická tabulka 90 prvků vyskytujících se v přírodě, z nichž se skládá vše, s čím se můžeme setkat, byla nakreslena tak, že plocha, kterou prvek zaujímá, udává množství daného prvku v zemské kůře a atmosféře v logaritmické stupnici. Tabulka obsahuje také technecium (Tc) a promethium (Pm) – prvky, jež se vyrábějí uměle. Jejich plochy (vyznačené bílou barvou) a plochy nejméně zastoupených prvků polonia (Po), astatu (At), radonu (Rn), francia (Fr), radia (Ra), aktinia (Ac) a protaktinia (Pa) jsou však zvětšené (jinak by nebyly vidět).

Tabulka barvami rozlišuje hrozbu nedostatku, omezenou dostupnost či dostatečné zdroje jednotlivých prvků. Nedostatek prvku neznamená, že by se daný prvek na zemi přestal vyskytovat, ale problém je v tom, že jeho užitím ve výrobě se postupně rozptýlí v odpadech a z nízkých koncentrací či z odpadů je obtížné je získat.

Jediný prvek, který užíváním ztrácíme, je helium (He). Jakmile se dostane do atmosféry, tak stoupá až k jejímu okraji a nakonec uniká. Helium se využívá např. k chlazení supravodivých magnetů urychlovačů nebo jaderné magnetické rezonance. Pro zábavu jím plníme také balónky…

Uhlík, resp. grafit (C), cín (Sn), tantal (Ta), wolfram (W) a zlato (Au) jsou v tabulce označeny částečně šedou barvou, neboť určité množství jejich produkce pochází z nalezišť v zemích, kde se vedou války o vlastnictví práv na nerostné suroviny nebo se výnosy z těžby používají k financování válek.

To, že uhlík je označen červeně, modře i šedě, vyjadřuje jeho pozici v koloběhu uhlíku. Vyskytuje se v uhlí i ropě, karbonátových horninách, biomase, atmosféře a oceánech jako CO2.

Hrozba nedostatku je výrazným argumentem pro oběhové hospodářství a recyklaci. Jako příklad uveďme indium (In), fosfor (P) a lithium (Li). Indium je vedlejší produkt zpracování zinkových rud, jejichž ekonomická ložiska se zhruba za 20 let vyčerpají a pak cena india značně vzroste. Indium potřebujeme do všech chytrých obrazovek, využívá je i řada laserů a modré LED.

Fosfor je základním prvkem všech organismů. Je nezbytný v intenzivním zemědělství jako hnojivo. Většina fosfátů končí ve splachu z polí nebo v odpadních vodách. Ložiska fosfátových minerálů se rychle vyčerpávají.

Kdyby všechna dnes prodávaná auta byla elektrická a používala lithiové baterie, pak by bylo potřeba 800 000 tun lithia ročně.1)

Symbol telefonu je u 31 různých prvků2), jež se všechny používají v chytrých telefonech.

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: Suroviny
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekonomie, Chemie

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Další články k tématu

Katalyzátory nad zlato

Naše primární energetická spotřeba je z více než 80 % zajišťována pomocí fosilních paliv. Závislost na nich je natolik silná, že představa jejich...

Kritické suroviny Evropské unie a ČR

Ekonomika Česka je závislá také na neenergetických surovinách. Jak radostné jsou domácí vyhlídky?

Prvky vzácných zemin

Prvky vzácných zemin je historický název pro 17 prvků, který vedle 15 prvků ze skupiny lanthanoidů (od lanthanu po lutecium) zahrnuje také...

Recyklace kovů z elektroodpadůuzamčeno

Recyklace kovů je pro nás již dávno běžná. Sbírá se železo i hliník a již jsme si zvykli, že z elektroodpadů, jako jsou procesory, se získává...

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby?uzamčeno

V prostoru současné těžební krajiny hnědého uhlí dolu Nástup Tušimice se nachází vzácná památka – relikty pravěkého dobývání tušimických křemenců.

Suroviny a přechod k čisté energeticeuzamčeno

Uzavření hranic vyvolané pandemií covidu-19, byť neúplné, mělo kromě jiného za následek, že otázka kritických surovin znovu vystoupila do popředí....

Je budoucnost grafitu černá?uzamčeno

Grafit je klíčová surovina pro baterie. Odhaduje se, že do roku 2040 jeho potřeba vzroste 20krát až 25krát vůči potřebě v roce 2020.

Válka a obchod

V době uzávěrky Vesmíru nevíme, kdy a jak válka v Ukrajině skončí. Lze ale předpokládat, že tak či onak naruší export důležitých komodit z obou...

Dopis do budoucnosti II

Mám neodbytný pocit déjà vu. Je polovina března 2020, pandemie covidu-19 nabírá na síle, situace se mění každým dnem a já píšu do editorialu...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...