Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Gruber Václav

Ing. Václav Gruber, CSc., (*1959) vystudoval obor jaderných paliv na VŠCHT v Praze a pracuje v ÚCHP AV ČR. Zabývá se dlouhodobě aplikovaným výzkumem na poli hydrometalurgie drahých a speciálních kovů, likvidací odpadů obsahujících toxické kovy a recyklací cenných složek elektroodpadů.

Počet článků: 1

Recyklace kovů z elektroodpadůuzamčeno

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 238, 2022/4
Recyklace kovů je pro nás již dávno běžná. Sbírá se železo i hliník a již jsme si zvykli, že z elektroodpadů, jako jsou procesory, se získává...