Výtvarné umění

Pětadvacet stylů

Jiří Fiala | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 714, 2002/12

Pojem stylu (v umění, ale i ve vědě) patří notoricky k pojmům velmi problematickým. V antice byl styl záležitostí rétoriky, počítal se mezi...

Transformace a transmutace

Jiří Fiala | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 658, 2002/11

Myšlenkové experimenty jsou znamenitý vynález, zvláště když se je podaří dovést ad absurdum – do nesmyslu. Pak se někdy leccos dozvíme...

Návody k upotřebení

Jiří Fiala | 5. 10. 2002 | Vesmír 81, 598, 2002/10

Před několika lety jsem měl (samozřejmě zcela výjimečnou) příležitost říci Jiřímu Kolářovi, že se starám o výtvarnou přílohu Vesmíru, že jsem tam...

Přírodní, přirozené a umělé

Jiří Fiala | 5. 9. 2002 | Vesmír 81, 538, 2002/9

Čeština dokáže na rozdíl od mnoha jiných jazyků jemně rozlišovat mezi přírodním a přirozeným a každý rodilý mluvčí umí tato slova přirozeně (ne...

Vidět rukama

Jiří Fiala | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 478, 2002/8

Hledíme, díváme se, divíme a podivujeme, něco zahlédneme, patříme na to, až se to stane patrným, patřičným. Pozorujeme to, snažíme se to objasnit...

Trojí poděkování

Jiří Fiala | 5. 7. 2002 | Vesmír 81, 418, 2002/7

Otevření světa výtvarného umění stejně jako třeba světa matematiky nebo poezie je vždy zázrakem, k němuž musí dojít velmi záhy a který nelze...

Exhumace rehabilitace

Jiří Fiala | 5. 6. 2002 | Vesmír 81, 358, 2002/6

Mnohokrát jsme se v těchto sloupečcích zabývali vztahem vědy a umění, vždyť to měl být leitmotiv výtvarné přílohy. Zmiňovány byly souvislosti...

Jemnost bytí

Jiří Fiala | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 298, 2002/5

Začátkem tohoto roku se v Nečtinách (v bývalém zámku, který nyní patří Západočeské univerzitě) konal už potřetí interdisciplinární seminář...

Jazyk a obraz

Jiří Fiala | 4. 4. 2002 | Vesmír 81, 238, 2002/4

Běžně se hovořívá o jazyku výtvarného umění, o tom, že dílo vyjadřuje nějakou myšlenku, představu, pocit, že je odpovědí na nějakou otázku či...

Vytrhávání z kontextu

Jiří Fiala | 1. 3. 2002 | Vesmír 81, 178, 2002/3

Říkává se často, že někdo vytrhl nějakou větu ze souvislostí, z kontextu. Neznamená to ovšem, že by pak věta byla bez jakéhokoli kontextu a zůstala...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné