Výtvarné umění

Postfeministická střední Evropa

Jiří Fiala | 1. 1. 2002 | Vesmír 81, 58, 2002/1

Před několika lety byla v podzemí Špálovy galerie v Praze, tzv. „malé Špálovce“, výstava-instalace, na niž se nedá zapomenout. Když návštěvník...

Poselství kamene u cesty

Jiří Fiala | 5. 12. 2001 | Vesmír 80, 714, 2001/12

Předválečný Zlín, stejně jako Zlín během války, byl mimořádným fenoménem – průmyslovým, architektonickým, urbanistickým, sociálním, kulturním,...

Tělesa těl a těla těles

Jiří Fiala | 5. 11. 2001 | Vesmír 80, 658, 2001/11

Čeština si – patrně někdy začátkem 19. století – pořídila šikovný novotvar těleso, aby tak od těl živých, která se o sebe sama starají a zdroj...

Hodnoty uměleckého díla ve světle uměleckého falza

Tomáš Kulka | 5. 10. 2001 | Vesmír 80, 588, 2001/10

„Těžko lze popsat ten překrásný moment, kdy milovník umění stane před dosud neznámým dílem velkého mistra, před obrazem nedotčeným, na původním...

Stanislav Libenský a jeho škola

Jiří Fiala | 5. 10. 2001 | Vesmír 80, 598, 2001/10

Letos 27. března oslavil prof. Stanislav Libenský osmdesátiny. Vysoká škola uměleckoprůmyslová, na níž byl v letech 1963–1987 profesorem sklářského...

Fenomenologie absurdity

Jiří Fiala | 5. 9. 2001 | Vesmír 80, 538, 2001/9

Říkává se, že čím více toho o světě víme, tím absurdnější se nám jeví. Zvláštní na této formulaci je, že mlčky vylučuje jiné čtení téže věty: Čím...

Okruh Revue K

Jiří Fiala | 5. 8. 2001 | Vesmír 80, 478, 2001/8

Měl jsem štěstí: krátce po příjezdu do Paříže začátkem března 1994 se v galerii Le Pont Neuf, spravované asociací, jíž předsedala paní Bernadette...

Informování hmatem

Jiří Fiala | 5. 7. 2001 | Vesmír 80, 418, 2001/7

„Je zřejmé, že tělo živočicha nemůže být jednoduché, míním například ohnivé nebo vzdušné. Neboť bez hmatu nemůžeme mít ani jiné smysly; jak totiž...

Mentální špajzky

Jiří Fiala | 5. 6. 2001 | Vesmír 80, 358, 2001/6

Inter desiderabilia cordis (mezi žádoucí věci srdce) zakladatele svobodného učení pražského náleželo, aby „království české, tak jako přirozenou...

Tajemství bytí v čase a v tělesnosti

Jiří Fiala | 5. 5. 2001 | Vesmír 80, 298, 2001/5

15. listopadu 1989 odjížděl od Rudolfina „zájezdový“ autobus do Hradce Králové na vernisáž výstavy Adrieny Šimotové a Václava Stratila Dialog. Bylo...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné