Audioskop 1140x150

Hlavní články

Člověk a les v průběhu věků

Zuzana Jankovská, Štěpán Březovják | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 160, 2007/3

Člověk ovlivňuje les svou činností a les svou přítomností působí na lidské počínání. Les vždy sloužil člověku jako zdroj potravy, materiálu na...

Galapágy houbové říše

Miroslav Kolařík | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 172, 2007/3

Houby, které mohly vzniknout kdesi v hlubinách ordoviku, se podle současných odhadů rozrůznily asi do 1,5 milonu druhů, z nichž většina teprve čeká...

Za houbami v březnu

František Kotlaba | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 177, 2007/3

Jaro by mělo přicházet kolem 21. března, ovšem každý rok je tomu poněkud jinak. Vývoj počasí v tom kterém roce má přirozeně vliv i na růst hub, jež...

Promiskuitní DNA

Eduard Kejnovský | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 179, 2007/3

Genetická informace je v eukaryotických buňkách uložena nejen v jádře. Svou vlastní DNA obsahují také malé buněčné organely – mitochondrie a...

List do památníku Karla Kousala,

Jan Klein | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 182, 2007/3

Jako každé dítko školou povinné jsem měl řadu učitelů a učitelek, ale většina z nich zmizela v hlubinách mého stárnoucího mozku. Jen pár jich...

Klinické studie a klinická praxe

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 186, 2007/3

V posledních letech se staly klinické studie a jejich závěry nedílnou součástí klinické praxe, o kterou se lékař opírá při výběru vhodného léku či...

Člověk, ozon a klima

Paul J. Crutzen | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 78, 2007/2

Jana Olivová: Významnou měrou jste přispěl k poznání složitých procesů v atmosféře. Soustředil jste se zejména na oblast atmosférické chemie, a to...

Můžeme jíst klonovaná zvířata?

Jaroslav Petr | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 81, 2007/2

Osm let bádali experti amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) nad klony ovcí, skotu, prasat a koz a řešili otázku, zda je maso a mléko...

Největší váhy pro nejlehčí částici

Otokar Dragoun | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 84, 2007/2

Kdyby byla vyhlášena soutěž o nejpodivuhodnější částici, hlasoval bych pro neutrino. Podpořila by mne jistě řada částicových fyziků, astrofyziků a...

Káva (vcelku) blahodárná

František Vyskočil | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 92, 2007/2

Jediná sazenice kávovníku přivezená r. 1706 z Jávy do Amsterdamu založila celosvětový rozmach odvětví, které má dnes roční obrat 70 miliard dolarů...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné