Mgr. Filip Stehlík

Mgr. Filip Stehlík (*1978) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V diplomové práci se věnoval studiu holocénních říčních procesů na Berounce u soutoku s Vltavou. V rámci doktorandského studia se nyní zaměřil na rekonstrukci chování řeky Moravy v modelovém území Strážnického Pomoraví. Je zaměstnaný jako geolog ve firmě G-servis Praha, s. r. o. Tato firma ho vyslala do africké Libérie na průzkum geologických podmínek údolí před plánovanou stavbou přehrady. Pokud se nevěnuje své profesi, zastihnete jej nejčastěji v sedle rychlého silničního kola.

Počet článků: 1

Dolní tok Moravy v holocénu aneb Co řeka napsala do svého archivu

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 100, 2012/2
Prosincový Vesmír uveřejnil příspěvek referující o záznamu v sedimentárním archivu řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví. Domníváme se, že bude pro...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné