Hlavní články

Cesta k udržitelné mobilitě

Cesta k udržitelné mobilitě uzamčeno

Vojtěch Máca | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 138, 2024/3

Podíl elektromobilů na celkovém počtu nově registrovaných automobilů postupně roste, loni se v EU přiblížil patnácti procentům. Jednotlivé země...

Elektromobil není jen auto

Elektromobil není jen auto uzamčeno

Petr Baxant | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 142, 2024/3

Elektromobily nejsou nic nového pod sluncem, ale teprve v posledních letech se začínají prosazovat ve velkém – mimo jiné díky technologickým...

Otazníky kolem elektromobilů

Otazníky kolem elektromobilů uzamčeno

Jan Macek, Josef Morkus | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 146, 2024/3

Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a...

Blíží se pokrok v boji proti zneužívání opiátů?

Blíží se pokrok v boji proti zneužívání opiátů? uzamčeno

Stanislav Rádl | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 152, 2024/3

Opioidní léčiva, jejichž typickým představitelem je morfin, jsou odedávna užívána k léčbě silných bolestí. Jejich užívání je však spojeno s řadou...

Minimální genom

Minimální genom uzamčeno

Kateřina Večerková, Jan Pačes | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 154, 2024/3

Zkoumáme-li podstatu života, nutně se dostaneme k problému, kde leží hranice mezi živým a neživým. Jaká je nejjednodušší entita, o které můžeme...

Jak najít molekulu v kupce… jiných molekul

Jak najít molekulu v kupce… jiných molekul uzamčeno

Tomáš Knedlík | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 160, 2024/3

Pátrání po sloučeninách ovlivňujících buněčné procesy patří k významným oblastem současné biologie a biochemie ve vědeckých ústavech i...

Občanská ochrana ohrožených druhů

Občanská ochrana ohrožených druhů uzamčeno

Eliška Kovářová, Tomáš Peš, Jan Robovský | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 172, 2024/3

Občanská věda je dnes už známý a široce využívaný koncept. V rámci jejích projektů spolupracuje veřejnost s vědci na sběru dat v terénu, například...

Návrat lidí na Měsíc se odkládá

Návrat lidí na Měsíc se odkládá uzamčeno

Dušan Majer | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 176, 2024/3

Tragédie lodi Apollo 1 nebo raketoplánů Challenger a Columbia se již nesmí opakovat. Právě v zájmu vyšší bezpečnosti se odkládají plánované cesty...

Vesmír očima fononů

Vesmír očima fononů

Marek Matas | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 180, 2024/3

Mimořádné úsilí vynaložené na objasnění fenoménu temné hmoty nepřineslo ani po 90 letech uspokojivé rozuzlení. Pomohou vnést světlo do tohoto...

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 78, 2024/2

Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...