Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Zoologie

Definitivní návrat orla bělohlavého do přírody?

Josef Chalupský Jr. | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 62, 1995/2

Již před delším časem jsme upozornili na nebezpečí, kterému byl vystaven americký orel bělohlavý (Vesmír 62, 317, 1983/6). Pták, jehož stylizovaná...

Výzkum tahu živočichů pomocí satelitů Země

Eugenius Nowak | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 86, 1995/2

Fenomén stěhovavé zvěře není doposud dostatečně probádán. Nebyl s konečnou platností objasněn ani biologický navigační mechanizmus stěhovavé zvěře,...

J. J. Baumel: Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium

Vladimír Komárek | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 44, 1995/1

Prof. J. J. Baumel z Washingtonské univerzity se zasloužil o vydání základního díla z morfologie ptáků. Není to pouze slovník latinských pojmů, ale...

Slon africký (Loxodonta africana)

Zdeněk Hlaváček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 220, 1994/4

Slon africký (Loxodonta africana) je zvíře nejen šikovné a obratné, ale i mlsné. Sloni v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice milují...

Houby mořské.

P. Tomašik | Vesmír 1, 8, 1871/1

Každému zajisté je známa houba, kteréž užívá se k utírání tabul školních, k mytí atd. Je to tělo síťovité děravé a při tom nad míru pružné,...

Houby mořské

P. Tomašik | Vesmír 1, 16, 1871/2

Látky z mořské vody čerpané mění se a přecházejí zpovolna v tělo houby a jednotlivé částky její, tvoříce tu slizkou masovinu, onde kostru pružnou...

Zoologie.

redakce | Vesmír 1, 34, 1871/4

Do zoologické zahrady v Hamburce přivežena byla těchto dnů první dlouhonohá vačice jezovčí (Perameles lagotis). Jest to jediný exemplář, který...

Zooogie.

redakce | Vesmír 1, 42, 1871/5

Nový škůdce na zemáky v Americe. Od nějakého času přinášejí hospodářské časopisy severoamerické zprávy o velikých škodách, kteréž tam na zemácích...

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

A. Kredner | Vesmír 1, 57, 1871/7

Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému...

Papoušek a zeměpisné jeho rozšíření na povrchu zemském.

redakce | Vesmír 1, 65, 1871/8

Zeměpisné rozšíření jednotlivých druhů tvorstva na povrchu zemském stalo se terpvé v poslední době předmětem rozsáhlých výskumů a pozorování...