Psychologie a psychiatrie

Zrakové halucinace

František Koukolík | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 236, 1994/4

Halucinace jsou vjemy, které vznikají „samy od sebe“, bez zevního podnětu, což postižený nepoznává. Jakmile postižený poznává, že pro jeho smyslové...

Marihuana

František Koukolík | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 175, 1994/3

Marihuana je slovo z americko-španělského slangu a je odvozeno od pojmu „Mary and John“, odpovídajícího sušeným listům samčí a samičí rostliny...

Nekončící výzkum schizofrenie

Jiří Štěpánek | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 64, 1994/2

Příspěvek MUDr. Františka Koukolíka začíná větou: „Schizofrenie postihuje okolo 1 % populace pravděpodobně všech dob a všech míst světa.“...

Současná pojetí psycho-fyzického problému

Milan Nakonečný | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 71, 1994/2

Zatímco se z psychologie od začátku našeho století stávala stále více přísně empirická věda, byť s nejednotnou terminologií a metodologií, a staré...

Rodičovský obraz

František Koukolík | 5. 1. 1994 | Vesmír 73, 56, 1994/1

Vztah rodičů, zpočátku matky, k malým dětem má zásadní význam pro jejich další duševní vývoj. To je klíčová skutečnost, na níž se shodují teoretici...

Etuda pro výjimečnou mysl

Etuda pro výjimečnou mysl

PŘEDEHRA Doktor Stephenson se mírně předklonil a konejšivě se usmál. „Pověz mi, Mandy, co cítíš, když přepínáš mezi svými implantáty?“ Dívka...