RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D., (*1985) je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Postdoktorskou stáž strávil na Stockholmské univerzitě a v současnosti se ve Fyziologickém ústavu AV ČR zabývá zejména metabolismem tukové tkáně a s tím spojenou problematikou obezity a diabetu.

Počet článků: 70

Jak ekosystém k dusíku přišel

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 616, 2011/11
Cykly jednotlivých prvků v přírodě představují oblíbenou zkušební látku středoškolských učitelů biologie. Ze všech biogenních prvků je kvůli tomu...
 

Spojenectví parazitologie s vnitřním nepřítelem

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 547, 2011/10
Nejdůležitější milníky moderní tropické medicíny jsou spojeny s hmyzem. Od té doby, co víme, že malárii přenášejí anofelové, spavou nemoc bodalky...
 

Radikálně proti nádorům

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 512, 2011/9
Už jsme si zvykli slýchat o negativním vlivu kyslíkových radikálů na naše zdraví. Jejich působení je spjato s rozvojem aterosklerózy i s všeobecným...
 

Nové souvislosti stárnoucí teorie

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 388, 2011/7
Ve výzkumu se občas stává, že různé vědecké skupiny mají na určitou problematiku velice vyhraněný a dobře podložený názor, který je však těžko...
 

Jak z nedochůdčat rostou diabetici

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 445, 2011/7
Vědecká práce s tak komplexním modelem, jako je živý organismus, je velice obtížná. Kdykoliv se pokusíte zobecnit výsledky svého výzkumu, musíte se...
 

Železo nepatří do šrotu

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 340, 2011/6
O důležitosti železa (Fe) nás dostatečně přesvědčily už naše maminky, když jsme s bryndáčkem u krku odmítali přijmout lžíci špenátu. K dovršení...
 

Jak priony zabíjejí?

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 259, 2011/5
Priony jsou bezesporu hitem posledních 30 let, jak o tom ostatně svědčí i četné příspěvky s touto tematikou přímo na stránkách Vesmíru. Možnost, že...
 

Serotonin – melanokortin – inzulín

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 136, 2011/3
Není nadto studovat nějakou chorobu s jednoznačnou a snadno uchopitelnou příčinou. S takovou fenylketonurií se pracuje jedna báseň. To diabetes...
 

Jezme méně, žijme déle

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 144, 2011/3
Jednou z odvěkých tužeb člověka, která je poprvé doložena již v eposu o Gilgamešovi, je dosažení nesmrtelnosti nebo alespoň významné prodloužení...
 

Mitochondrie a necitlivost k inzulinu

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 710, 2009/11
Nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad.“1) Tak to platilo odnepaměti. Všechny organismy, které chtěly v evoluci uspět, se musely s...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné