JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Počet článků: 119

Nejlepší pobídkou je pochvala

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 473, 2007/8
AV ČR letos udělovala jednak premie Oty Wichterleho (26. 5.), jednak vlastní ceny (26. 6.). Všem odměněným blahopřejeme. Cena Akademie věd ČR za...
 

Chyť si hvězdu

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 269, 2007/5
Hlavní cenu v této soutěži získali studenti píseckého gymnázia Jan Měšťan a Jan Kotek. Spolu se svým učitelem Markem Tyle si prohlédnou Velmi...
 

V poznání je síla

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 2, 2007/1
Výrok Francise Bacona Scientia potestas est bývá interpretován různě. 1) Jeden extrém vyjádřil císař František Josef I. ve svých pokynech studijní...
 

Cena Praemium Bohemiae

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 17, 2007/1
Čtvrtého prosince 2006, v den nedožitých jednaosmdesátých narozenin Bohuslava Jana Horáčka, byly na zámku Sychrov uděleny „velké i malé“ ceny...
 

Zvládáte odborné diskuse?

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 49, 2007/1
Dlouholetým působením v nějakém oboru člověk nejen nashromáždí určité množství znalostí, ale získá i jistou schopnost nahlížet na věci jinak než...
 

Pět bubnů nenahradí jeden zvon

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 706, 2006/12
Profesor Antonín Holý je bezesporu osobností roku 2006. Jeho dlouholetý výzkum virostatik vedl kromě jiného ke schválení tří velmi důležitých léků...
 

PF 2007

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 706, 2006/12
Článek L. Hubatové-Vackové Vidění hudby, slyšení obrazu (Vesmír 85, 590, 2006/10) inspiroval Miroslava Hájka ze Sychrova k tomuto počítačovému...
 

Ad Je Česká republika skutečně ekologické ošklivé káčátko?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 573, 2006/10
M. Tichý odpovídá v srpnovém Vesmíru na náš článek o obchodování s emisemi (Vesmír 85, 485, 2006/8). Svou reakci na jeho připomínky dělíme na dvě...
 

Jak jsme losovali a hodnotili

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 6, 2006/1
Výherce obou soutěží jsme vylosovali pomocí programu, který generuje náhodná čísla s využitím atmosférického šumu a je přístupný na adrese...
 

Blahopřejeme

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 314, 2004/6
ČLENŮM REDAKČNÍ RADY Prof. MUDr. Vratislavu Schreiberovi, který 29. 6. oslaví 80. na-rozeniny a Dr. Vojenu Ložkovi, který 26. 7. oslaví 79....
 

Nechtěný test

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 536, 1999/9
Časopisy Psychiatrie (2/99, s. 120) a Česká a Slovenská Psychiatrie (5/99, s. 344) zveřejnily nezávisle na sobě zprávu o téže události (Remeron...
 

Miroslav Holub /*13. 9, 1923 –

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 425, 1998/8
Nečekaně zemřel člen redakční rady Vesmíru, imunolog a spisovatel MUDr. Miroslav Holub. S Vesmírem byl spjat po mnoho let. Začal jej redigoval již...
 

Slosování ankety Vesmíru

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 64, 1998/2
Z čtenářů, kteří nám poslali anketní lístky, byli vylosováni a knihy v hodnotě 1000 Kč získali: Veronika Deckerová,  Pardubice, Milan Dundr,...
 

Paralelní civilizace

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 102, 1998/2
Raracharach, Pavoupír, Belfegor, Něžný inkvisitor, Čert Čertova jezera, Sympatie, Onthophagus, Chalcid, Maják elfů, Androgyn první, Templář Cikáda,...
 

Věda a srozumitelnost

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 2, 1998/1
„Věda je plna expertů na speciální oblasti, avšak má zoufalý nedostatek lidí s uceleným pohledem na svět. Takový stav nejenže brání pokroku, ale...
 

Hale–Bopp: Dovětek k obrázkům

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 353, 1997/6
Mnohé z nás potěšil pohled na kometu Hale–Bopp. Kometa na své cestě od nás připravila ještě jedno překvapení: třetí chvost, který je tvořen...
 

Obrázek vnitřního ucha morčete

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 356, 1997/6
Obrázek vnitřního ucha morčete pořídil David Furness z katedry neurověd a komunikace Kielské univerzity skenovacím elektronovým mikroskopem....
 

Doc. RNDr. Ctibor Votrubec, CSc.,

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 184, 1997/4
geograf, znalec Afriky, zemřel po delší nemoci 3. 3. 1997. Během svého života působil v Geografickém ústavu ČSAV, v Ústředním ústavu geologickém...
 

Upřesnění

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 364, 1995/7
K fotografii J. Komárka uveřejněné ve Vesmíru 74, 225, 1995/4 bychom rádi na základě upozornění p. prof. Sládečka dodali, že fotografie pochází...
 

Severní záře dle nejnovějších bádání

Vesmír 1, 13, 1871/2
V době posledně minulé opakovaly se překrásné úkazy severních září mnohem častěji, než kdykoliv v létech dřívějších. Jako nachem sbarvena klenula...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]