JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Počet článků: 119

Jedy divokých národů

Vesmír 1, 14, 1871/2
Kdybychom se tázali některého lučebníka, zdaž při nynějším pokroku vědy vyskytují se ještě jedy nějaké, které by v pracovně lučebnické a pod sklem...
 

Tresť z kavy.

Vesmír 1, 17, 1871/2
S těmi extrakty jako by se pytel byl roztrhl. Od několika roků je úsilovnou snahou všech lučebníků ze všech možných látek jedlých vyráběti tresť...
 

Vědecké výpravy.

Vesmír 1, 17, 1871/2
Proskoumáním Afriky zabývá se nyní množství cestovatelů, přírodozpytců a zeměpisců; zejmena pak působí se skvělým úspěchem v jižní Africe K Manch,...
 

Výstavy.

Vesmír 1, 18, 1871/2
Dne 1. ledna otevřena byla v Londýně stálá výstava, na níž, jak známo, každým rokem jen předměty určitých oborů průmyslu, hospodářství, vědy a...
 

Mikroskopie.

Vesmír 1, 18, 1871/2
Nový mikrotom popisuje v Schultzově archviu (leden 1871) dr. Brandt, podotýkaje, že praktičností předčí všecky dosavádní přístroje podobného druhu....
 

Různé zprávy

Vesmír 1, 18, 1871/2
Zimní botanická zahrada zřizuje se právě v rozměrech velkolepých v Berlíně. Zvláštní oddělení upraveno bude pro umělé pěstování květin...
 

Zprávy vědeckých společností.

Vesmír 1, 19, 1871/2
Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z...
 

Řeč profesora Krejčího,

Vesmír 1, 21, 1871/3
Velectění pánové! Převzav čestnou úlohu Vás ve jmenu přípravního výboru pro sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a...
 

Jedy divokých národů.

Vesmír 1, 25, 1871/3
(Předchozí část: Vesmír 1, 14, 1871/2) Poraníme-li králíka nebo psa jedem šípovým chová se dosti klidně, jako by mu rána pražádných nespůsobovala...
 

Různé zprávy.

Vesmír 1, 26, 1871/3
Sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských. Přičiněním mladistvé "Jednoty českých mathematiků" svolán byl...
 

Geologie.

Vesmír 1, 27, 1871/3
Krajan náš p. Stolička z Kroměříže, který po delší dobu co místořiditel prací a výskumů geologických v Indii mešká, zaslal nyní říšskému...
 

Výstavy.

Vesmír 1, 27, 1871/3
Výstava zařízená výborem pořádajicím první veliký sjezd mathematicko-přírodnický byla bohatě zastoupena hlavně vzácnými přístroji z kabinetu...
 

Hvězdářství a meteorologie.

Vesmír 1, 27, 1871/3
Co týče se průchodu hvězdy Venuše mezi sluncem a zemí a spojeného s tím měřen vzdálenosti země od slunce vyslovili jsem již v čísle 1. "Vesmírů, že...
 

Zeměpis

Vesmír 1, 27, 1871/3
Velký mezinárodní sjezd zeměpisců odbývati se bude od 14. - 20. srpna t. r. v Antverpách. Ústřední výbor sjezdu přičiňuje se úsilně, aby do té doby...
 

Severní záře dle nejnovějších bádání

Vesmír 1, 29, 1871/4
podává V. Š. II. Pokračování z Vesmíru (1, 13, 1871/2) Co se týče původu severních září, není ovšem do dnes bezpečně zjištěno, zdaž přímo spočíval...
 

Různé zprávy

Vesmír 1, 33, 1871/4
Dodatek ku zprávě o prvním velikém sjezdu českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických, inženýrských a t. d. Shromáždění vyřídivši...
 

Výstavy.

Vesmír 1, 34, 1871/4
Dodatkem doplniti musíme zprávu naši o výstavě, která se sjezdem českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských spojena...
 

Zoologie.

Vesmír 1, 34, 1871/4
Do zoologické zahrady v Hamburce přivežena byla těchto dnů první dlouhonohá vačice jezovčí (Perameles lagotis). Jest to jediný exemplář, který...
 

Meteorologie.

Vesmír 1, 35, 1871/4
Ohromné meteority, které roku minulého prof. Nordenskjold na výpravě do severního ledového moře objevil, proskoumány budou letos zvláštní komisí...
 

Různé zprávy

Vesmír 1, 35, 1871/4
Podmořský telegraf do Japanu. Kladení pomořského telegrafu ze Singapore do Hongkongu bylo dne 5. června dokončeno. Z Hongkongu povede e telegraf...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]