Vesmír: 1871/4

datum vydání: 13. 6. 1871

Hlavní články

Severní záře dle nejnovějších bádání

podává V. Š. II. Pokračování z Vesmíru (1, 13, 1871/2) Co se týče původu severních září, není ovšem do dnes bezpečně zjištěno, zdaž přímo spočíval...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách

Pánové! Budiž mi dovoleno, bych Vás v dnešním slavnostním shromáždění obeznámil s poměry a květenou útvaru, jenž nejenom vědeckou nýbrž i...

Nad knihou

Literatura.

I. Lit. česko-moravská. Nákladem kněhkupectví I. L. Kobra vyšla "Učebná knihu zeměpisu" pro první třídu škol středních a měšťanských od D. A....

Aktuality

Různé zprávy

Dodatek ku zprávě o prvním velikém sjezdu českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických, inženýrských a t. d. Shromáždění vyřídivši...

Výstavy.

Dodatkem doplniti musíme zprávu naši o výstavě, která se sjezdem českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských spojena...

Zoologie.

Do zoologické zahrady v Hamburce přivežena byla těchto dnů první dlouhonohá vačice jezovčí (Perameles lagotis). Jest to jediný exemplář, který...

K původu štěpařství.

Ještě do nedávna nevědělo se bezpečně, kdo asi byl prvním vynálezcem a pěstovatelem štěpování stromů ovocných. Bylo't sice známo, že původ svůj...

Meteorologie.

Ohromné meteority, které roku minulého prof. Nordenskjold na výpravě do severního ledového moře objevil, proskoumány budou letos zvláštní komisí...

Různé zprávy

Podmořský telegraf do Japanu. Kladení pomořského telegrafu ze Singapore do Hongkongu bylo dne 5. června dokončeno. Z Hongkongu povede e telegraf...