Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Výstavy.

 |  Vesmír 1, 34, 1871/4

Dodatkem doplniti musíme zprávu naši o výstavě, která se sjezdem českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských spojena byla. Výstavu tuto uspořádal pořadatelský výbor ve velkém sále měšť. besedy.

Hlavní účel výstavy byl seznámiti účastníky sjezdu hlavně venkovské s nejnovějšími stroji. Také skutečně pp. vystavovatelé volili dle směru toho předměty své. Celkem byla výstava, ač ne příliš rozsáhlá, ale nad míru zajímavá. Hlavně fysikální stroje vbyly integrující částí a nejlepší okrasou celé výstavy.

Fysikalní kabinet české techniky vystavil Zengrovy stroje (tlakojev, elektriku soubudnou, tangencialní vážky, elektroměr, differencialní světloměr), pak telegraf Morseův, Bregnetův, leektrické hybostroje, zajímavý Palmeriho induktor zemní, proudoměr Siemensův atd.

Mechanická dílna dra. Neumanna vystavila jednoduché školní aparáty, jako Machův padostroj, odstředivé železnice, pak Petřínův soubudný stroj, Duboi-Raymondův stroj soubudný, desky zvukové Chladného, zajímavou Geisslerovu vývěru rtuťovou, Stefanův přístroj průnikavý, Fesslův vlnostroj, Machovy olověné válce, modely k znázornění rozložení vln při dvojlomu a pronikání vln, modely pro dalekohled Galileův, hvězdářský, Helmholtzovy ozvučníky, galvanickou lodičku, fonautograf atd.

Pan Hájek, laborant při fysikalním kabinetě, vystavil Máchův vlnivý stroj a skříň na 500 mikroskopických preparátů.

Dále vystavil mechanická dílna bratří Šebků rozličné stroje, mimo jiné též zajímavý mikroskop, hygroskop, teploměr 11 palců dlouhý atd.

Pan Kreidl vystavil přístroje rozličné pro fysiku a lučbu.

Všeobecnou pozornost na sebe poutaly goniometr z mineralogického kabinetu, goniometr z kabinetu analytické lučby, pantelegraf z techniky a Königovy sireny.

Výstavy se súčastnily mimo to kabinety technologický prof. Tilleho, kde nejvíce poutaly verndlovka, chassepotka, pruská jehlovka, lefauchka, pak geodetický kabinet prof. Müllera, který vystavil: Planimetr dle Vettli, heliotrog dle gen. Bayera, sextant od Ramsdena v Londýně (bývalý majetek Napoleona I.), malý theodolith od Breitfelda, theodolith od Pistora a Martinse, zajímavý dale ku grafické nivellaci dle prof. Müllera.

Spolek posluchačů inženýrství vystavil svůj stroj nivellační od Stampfera, darovaný od svého protektora továrníka Daňka.

Prof. Hobza svůj přístroj k znázornění kolmých průmětů.

Technologický kabinet české techniky vystavil: Kaloimeter od Favrea a Silbermanna, Talabotovo topení vzduchem, příhrádkový most, model skruží pro 24 rozpnutí, Regnaultův aparát k určení specifického tepla, amerikánský dřevěný most, dle soustavy Howe, model truhlíku na pohřížení betonu, velmi zajímavý model lešení pro vůz zdvihákový a pilu kruhovou dle návrhu p. prof. Bukovského.

Zvláštní pozornost budil počítací stroj (arithme metre) pro násobení a dělení. - Velkým obohacením výstavy byly přírodnické sbírky V. Friče a diagramy dra. Čelakovského.

Kněhkupectví: Calve, Kober, dr. Grégr a Dattel a Řivnáč doplnily výstavu tu, jak jsme již pravili, velmi zajímavou, vystavením knih ze všech odborů přírodních věd v češtině, němčině, frančině a angličině, vystavením atlantů a map.

Výbor, který výstavu tu pořádal, zasluhuje plného uznání. Vyjadřujeme přání, aby výstavy podobné při příštím každému sjezdu se uspořádaly, aby ale ohled se bral nejen na účastníky, nýbrž též na širší obecenstvo.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky?

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky?

Clément Lafon Placette  |  14. 7. 2021
Jak poznáte, že jste odvedl dobrou práci? Pokud jste obeznámeni s neurolingvistickým programováním (nebo jste studentem, kterého jsem měl to...
Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Dobře už bylo

Dobře už bylo uzamčeno

David Storch  |  12. 7. 2021
„Biologická rozmanitost Země od prvohor po dnešek roste, ale tento nárůst byl přerušen pěti masovými vymíráními, z nichž to zatím poslední...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné