Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Různé zprávy

 |  Vesmír 1, 35, 1871/4

 • Podmořský telegraf do Japanu. Kladení pomořského telegrafu ze Singapore do Hongkongu bylo dne 5. června dokončeno. Z Hongkongu povede e telegraf dále do Sangaje, čímž dokoná se přímé telegrafické spojení Evropy s Čínou a Japanem.
 • John Dickinson v Novém Yorku objevil, že pomocí našeho obyčejného kamenného uhlí, když se přiměřeným spůsobem v ostrou hranu vybrousí, lze rovněž jako démantem nejtvrdší předměty řezati. Vynálezce sestrojil také velmi praktické držátko, do něhož se hrana uhelná zasadí, aby se jí tím snáze a spolehlivěji užívati mohlo.
 • Ch. Darwin jmenován byl čestným členem cís. akademie ve Vídni.
 • Počet obyvatelstva v Londýně páčí se nyní na 3,251.804 duše, počítaje zároveň tak zvaná předměstí londýnská od Woolwichu až k Hammersmithu a od Norwoodu až k Hampsteadu celkem 122 angl. čtver. mil. Průměrem bydlí tudiž v Londýně 2664 osob na jedné ang. čtv. míli. Od r. 1861, kdy dělo se taktéž sčítání obyvatelstva, přibylo v Londýně 447.815 duší.
 • Největší magnet jakého vůbec kdy bylo, kuje se nyní v hutích Collingridských ve Westmünsteru. Cena kovu, který se k spracování jeho potřeboval, páčí se na 5000 zl.
 • O novém spůsobu rozmnožování vína, který vynalezl pražský lučebník p. A. Markl, sděluje se nám následující: "Jak povědomo, obsahuje šťáva hroznů mimo vodu, cukr, volné kyseliny, tříslovinu a proteinové substance, ještě rozličné jiné látky v neobyčejně skrovném množství, o nichžto nevíme, jaký účel mají, poněvadž po nich sotva stopu lze nalézti v hotových dokonale sazených vínech. Proto pro všechno hrají posledně jmenované látky podstatnou roli v připravování vína, poněvadž kyselá vinná voda cukrová byvši kvasnicemi uvedena do kvašení, poskytuje jen líhový nápoj, nikoliv ale náležité víno. Právě tyto látky dodávají svou pouhou přítomností v kvasícím mestu příštímu vínu oné valsntí libochuti, jíž se liší od pouhé vykvašené kyselovinné cukrové vody. Jelikož obsahují vinné výhnětky ještě velké množství takových vínotvorných látek, užil jich Pétiot k rozmnožení vína a nazval svůj způsob "pétiotisováním". Pan Ant. Markl užívá při svém novém způsobu rozmnožování vína vinných, po skončeném kvašení vína pozůstalých kvasnic, které obsahují rovněž tak vínotvorné látky v značné míře a mimo to více než polovici hotového vína. Že tomu je tak skutečně, vysvítá už z té okolnosti, že se vinných kvasnic v některých krajinách užívá k vyrábění tak zvané vinné kořalky, jež vyniká zvláštní vinnou vůní, a k vyrábění vinného oleje. Vinné kvasnice, které se v mnohých krajinách vyhazují, tvoří tedy dle Markla výdatný material k vyrábění vína, a pan Markl dokázal četnými pokusy v malém, že se víno, pomocí vinných kvasnic vyrobené, v ničem neliší od vína, které povstalo ze šťávy hroznů. Touto methodou, kterouž k rozeznání od známých už a obyčejných method "marklisováním" jmenujeme, docílí se alespoň dvojnásobného rozmnožení vína. Jak se dovídáme, hodlá pan Ant. Markl, jenž nedělá ze svého vynálezu žádného tajemství, při příštím vinobraní své zkušenosti ve velkém provésti.
 • Nový lučební rozbor tak zvaných hrachových jelit, kterými známý berlínský kuchař Grüneberg ve válce francouzsko-německé pruské vojsko zásoboval, podnikl nyní dr. Müller. Výsledek byl následující: Hlavní přísady kořenité v jelitách hrachových jsou vedle soli kuchyňské smíšeny se strouhanou houskou, červený turecký pepř a pak květ muškátový. - Následkem uveřejnění tohoto rozboru, který jak se zdá tajemství Grünebergovo v pravém světle odhalil, podáno bylo v kratkém čase pruskému ministerstvu vojenství množství nových zlepšených, chutnějších a výživě prospěšnějších pokusů v oboru podobného kuchaření.
 • Umrtí. Prof. Kozen známý vydavatel map a atlantů zemřel ve Vídni. - Mdr. Ed. Weber, profesor na lékařském učení v Lipsku, uznaný spisovatel ve vědě medicinské, zemřel dne 18. května. - Výtečný fysiolog francouzský François Achille Longet, člen pařížské akademie a neunavený spisovatel, zemřel koncem m. měsíce v Paříži. - 24. května zemřel v Paříži A. Payen, člen pařížské akademie, výtečný spisovatel v oboru průmyslnickém a národohosopdářském, jehož znamenitá dílaa brožury do všech téměř jazyků evropských se překládala. Payen dožil se 80 roků stáří, avšak navzdor tomu byl až do poslední doby vždy v čele veškerých nových podniků velikého průmyslu francouzského. - Ve Speyeru zemřel m. měsíce prof. Schwerdt, znamenitý fysik, proslavený ve světě průmyslovém mnohými vzácnými vynálezy.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

  Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

  Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
  Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
  Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

  Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

  Jan Turek  |  7. 9. 2020
  V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
  Kreativní mozek novozélandského rošťáka

  Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

  Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
  Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné