JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Počet článků: 119

Literatura.

Vesmír 1, 36, 1871/4
I. Lit. česko-moravská. Nákladem kněhkupectví I. L. Kobra vyšla "Učebná knihu zeměpisu" pro první třídu škol středních a měšťanských od D. A....
 

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

Vesmír 1, 39, 1871/5
Šafrán. Šafrán co zboží kupecké zajisté zná každý; jsouť to sušené blizny z rostliny rovněž šafrán zvané (Crocus sativa z řádu Iridaei) mající...
 

Zprávy vědeckých společností.

Vesmír 1, 41, 1871/5
Uherská společnost pro šíření a pěstování věd přírodních odbývala 13. t m. pravidelnou schůzi, v níž přednášel prof. Koloman Balogh "o půdě a...
 

Výstavy.

Vesmír 1, 42, 1871/5
Valná hromada řemeslnicko-živnostenské besedy pražské ustanovila se ve schůzi své dne 15. t. měs. odbývané na zařízení stálé výstavy výrobků...
 

Vědecké výpravy.

Vesmír 1, 42, 1871/5
Do Berlína zaslal známý cestovatel a znamenitý přírodozpytec Dr. G. Schweinfurth ze střední Afriky bohaté sbírky květin sušených i živých, z nichž...
 

Zooogie.

Vesmír 1, 42, 1871/5
Nový škůdce na zemáky v Americe. Od nějakého času přinášejí hospodářské časopisy severoamerické zprávy o velikých škodách, kteréž tam na zemácích...
 

Ostatní zprávy

Vesmír 1, 43, 1871/5
Valný sjezd německých přírodozpytců a lékařů, (v řadě nyní čtyřicátý čtvrtý), kteréhož účastní se vždy nejvýtečnější učenci z celého Německa i z...
 

Literatura.

Vesmír 1, 44, 1871/5
Dr. F. J. Studničky, prof. mathem. na polytechnice české nejnovější dílo jedná "o počtu integralním." Prof. Studnička pokračuje ve vědeckém výkladu...
 

Ze světa drobnohledného.

Vesmír 1, 45, 1871/6
Pomocí drobnohledu stal se člověk tvůrcem: vykouzlil z ničeho život a dal ho mrtvé druhdy hmotě. Slova tato pronesl jedenkrát Purkyně ve svých...
 

Výprava v ledové končiny na severu.

Vesmír 1, 50, 1871/6
V době poslední co rok vyskytují se velikolepé výpravy, za účelem ryze vědeckým ku střádání hvězdářských a povětrních pozorování i ku proskoumání...
 

Různé zprávy.

Vesmír 1, 50, 1871/6
Výroba umělých kamenů. Úspěch, jakého vyrábění kamenů v nepřednější toho druhu továrně v East-Greenwich (v Anglii) dosáhlo, vzbudil v posledním...
 

Ze světa drobnohledného.

Vesmír 1, 53, 1871/7
(Pokračování z Vesmíru 1, 45, 1871/6) Již v 17. století genialní Vlach Redi pokusil se prvně dokázati, že "generatio aeguivoca" v mnohých...
 

Výprava v ledové končiny na severu.

Vesmír 1, 56, 1871/7
(Pokračování. Vesmír 1, 50, 1871/6) Zvláštní výminkou v řadě nešťastných výprav polárních bylo tehdy přezimování několika plavců, kteří při lovu...
 

Různé zprávy.

Vesmír 1, 58, 1871/7
Mezinárodní sjezd pěstovatelů antropologie a pradějin vzdělanosti a osvěty odbývati se bude letos v Bologni od 1. do 8. října. Na denním pořádku je...
 

Literatura

Vesmír 1, 59, 1871/7
Anatomie: Henle J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen B. 1. Abth. 3. Handbuch der Muskeliebre d. Menschen 2. Aufl. Braunschweig....
 

Medvědí ostrov.

Vesmír 1, 64, 1871/8
Četné výpravy do polárních končin severních podnikané podaly nám v poslední době alespoň povšechný obraz tamějších poměrů povrchu zemského, který...
 

Papoušek a zeměpisné jeho rozšíření na povrchu zemském.

Vesmír 1, 65, 1871/8
Zeměpisné rozšíření jednotlivých druhů tvorstva na povrchu zemském stalo se terpvé v poslední době předmětem rozsáhlých výskumů a pozorování...
 

Různé zprávy.

Vesmír 1, 67, 1871/8
Polytechnická výstava v Moskvě. Císařská společnost pro pěstování a šíření věd přírodních v Moskvě uspořádá velikolepou výstavu za tím účelem, aby...
 

Literatura

Vesmír 1, 68, 1871/8
Antikvární přírodnické a lékařské spisy ve snížených cenách Billroth Th., Ueber eine Art der Bindegewebs-Metamorphose der Muskel- und...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]