Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Ostatní zprávy

 |  Vesmír 1, 43, 1871/5

 • Valný sjezd německých přírodozpytců a lékařů, (v řadě nyní čtyřicátý čtvrtý), kteréhož účastní se vždy nejvýtečnější učenci z celého Německa i z cizozemska odbývati bude se letos v Rostoku do 18. do 25. září. Na programu je množství přednášek o nových původních objeveních ve vědách přírodnických a národopisných.
 • Novou kometu objevil Sir. Tempel na hvězdárně milánské dne 12. t. m.
 • Ku krocení divokých a plašivých koňů odporučují někteří novější zvěrolékařové chloroform a sice 1 unci pro první dávku, kteráž pak zmírněna o polovic po pěti neb šesti dnes může se opakovati, když by záchvaty zvíře déle znepokojovaly.
 • Výtečnému fysikovi Morsemu proslavenému světoznámými vynálezy v oboru telegrafie, zřídilo město Nový York v Americe velkolepý pomník, který byl dne 10. t. m. tamtéž slavnostním způsobem za přítomnosti nejčelnějších přírodozpytců amerických odhalen.
 • Celá síť železnic rakouských obnáší nyní 1343 mil, z nichž dvě třetiny probíhají zeměmi cislajtánskými, ostatní pak v koruně uherské. Nových tratí staví a vyměřuje se letos 813 mil.
 • V Kanadě a okolí pobřeží Ottavy (vtékající do řeky Lorenzo) objevena byla rozsáhlá a bohatá ložiska tuhy (Grafit). Hloubka vrstev na některých místech páčí se až na 20 i 30".
 • Tunel obrovskou horou Monte Cenisio, jenž spojuje Italii s Francií, otevřen a odevzdán bude veřejné jízdě dnem 1. srpna t. r.
 • Mléko co nosič hlavničky. Z velmi pečlivého lékařského vyšetření přišlo na jevo, že je mléko způsobilé státi se prostředníkem nakažlivých nemocí. Dr. Taylor v Penrithu pozoroval řadu horeček spálových, které bezpochyby vzniknuly touto potravou. Tato nemoc objevila se nejprv v malém špatně provětraném domě mlékaře, odkud se brzy po celém městě rozšířila. Nejvíce však zuřila v oněch domech, kam mlékař mléko dodával.
 • Nový spůsob vyrábění umělých kamenů zvláště krásných ploch mramorových objevil p. Ransome ve Frankfurtě. Smíšenina, kteréž k účelu svému užívá, liší se valně od dosavádních přípravin, čímž také výrobky jeho všecky jiné pokrmy podobného druhu daleko předčí. Bližší zprávy podáme příště.
 • V Drážďanech zařizuje se velkolepá výstava průmyslová, kteráž otevřena bude dnem 1. července a potrvá až do 1. září t. r. V zájmech jednoty pro zvelebení průmyslu v Čechách navštiví výstavu tajemník její p. Em. Meliš.
 • Padesátileté jubileum slaviti se bude v Drážďanech na památku prvního otevření závodu minerálních vod způsobem umělým připravovaných dne 4. července 1821 od známého v ohledu tom podnikatele Struve.
 • Podrobné geologické proskoumání Korutanska započne letos hlavně přičiněním tamějšího činného spolku hornického.
 • V Turkestanu sestoupila se "učená společnost Středoasiatská" za tím účelem, aby pečlivě střádala veškeré zprávy týkající se obchodu, průmyslu, vědy přírodní, zejmena pak zeměpisu, zemězpytu, dějin osvěty a vzdělanosti národů středoasiatských. Členy společnosti této jsou vesměs Rusové.
 • Dovídáme se, že v první české akcionářské papírně u Hradce Králové vyráběti se bude též rysovní papír "ivorit," který výborně hodí se pro kresliče, stavitele, techniky atd., neboť nákresy inkoustem, tuší, tužkou na něm vyvedené lze okamžitě beze stopy smazati, načež se papíru na novo výhodně k nové kresbě užívati může.
 • Ku statistice humbugu. Ve Vídni zavedeno bylo těchto dnů soudní vyšetřování proti prodavačům a rozšiřovatelům všelikých pomád a vodiček pro vzrůst vlasů; zejmena pak zabaveny byly místním fysikátem prostředky k barvení vlasů, jejž v sáhodlouhých insertech novinářských doporučují se pod jmenem "Colosigene," "Chapille," "Hair day" atd., vedle toho stihl podobný osud vyhlášený prášek k natírání a barvení pleti, tak zvaný "Velontine poudre de Rize préparé au Bismuth. Věci tyto jsou zdraví velmi škodné a užívání jich má v kratší neb delší době vždy smutné následky chorobní v zápětí. - Bylo by žádoucno, aby i v Čechách, zejmena však v Praze zdravotní úřady pečlivými a časnými přehlídkami učinily přítrž hanebné tržbě humbugu, která za krásným slovem rozsáhlých plakatů a všelikých cizozemských nám naprosto neznámých doporučení a vysvědčení lékařských skrývá jenom chytře nalíčenou pasť na kapsy nezkušeného, ješitného a modním novinkám slepě přejícího obecenstva.
 • Umrtí. Ve Vídni zemřel 1. června Dr. August Neilreich, spisovatel v oboru botaniky chvalně známý. Zejmena o bližší seznání květeny v Dolních i Horních Rakousích získal si zesnulý největších zásluh. - Fr. Kohn spisovatel v oboru věd technických, který zejmena pokud týče se známého bessemerování a Siemensovy Martinovy přípravy ocele v Rakousku neocenitelných zásluh si získal, zemřel v těchto dnech - Dr. Mikuláš Neilreich výtečný botanik maďarský, který četnými spisy svými hlavně přispěl k pravému seznání květeny zemí koruny uherské. Zejmena jeho "Poměry květeny v Horvatsku" vyznamenávají se nevšední znalostí všech nejnovějších náhledů a učení botanických, kterých příležitostně velmi vhodně dovedl použiti.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

  Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

  Josef Tuček  |  2. 4. 2024
  Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
  Od krytí k uzavření rány

  Od krytí k uzavření rány

  Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
  Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
  Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

  Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

  Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
  Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...