Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Různé zprávy

 |  Vesmír 1, 18, 1871/2

  • Zimní botanická zahrada zřizuje se právě v rozměrech velkolepých v Berlíně. Zvláštní oddělení upraveno bude pro umělé pěstování květin zahradnických, jiné pak pro posluchače lékařství a kandidáty učitelství. Vytápění zahrady díti se bude parou vodní, a zkoušky, jež v minulé zimě v zařízení tomto se konaly, potkaly se s nejzdařilejším výsledkem.
  • Nové barvivo. V zlatonosné Kalifornii objeven před krátkým časem nový pramen bohatého výdělku hledáním a sbíráním drobného mechu, jehož nejnověji se skvělým výsledkem co velmi krásného barviva fialového upotřebiti možno Mimo jmeno "Orchilla" není v Evropě o mechu posud více známo.
  • Náhrada za chinin. Vlašský lučebník Pavia připravil nový alkaloid z buku, který prý dle opětovaných a pečlivých zkoušek lékařů vlašských tytéž jeví léčivé vlastnosti při zimnicích jako dosud užívaný a oblíbený chinin. Nový výrobek nazývá se "Bussina". Časopis "Lancet" zmiňuje se o něm rovněž velmi pochvalně. -
  • Uplná zatmění slunce. Dle výpočtů hvězdářských budou v nynějším století pouze ještě dvě úplná zatmění slunce v Evropě, zejmena pak v jižních částech její v plném rozměru viditelná, a sice dne 19. srpna 1887 a dne 9. srpna 1896.
  • Pastrana II: Vídeňskému sboru doktorů lékařství představena byla v minulých dnech mladá dívka rodilá ze Salermy, mající kůži po celém těle zejména pak v tváři porostlou dlouhými hustými chlupy. Těla samo pak je úplně nepravidelně vyvinuté a připomíná příliš na typus opičí. Dolní čelisť, zuby, možnost dlouhý jazyk v ústech všelijak do kotouče shrnovati, skutečná zvířecí žravost, dále nepokojnost, divný vzhled, dlouhé ruce atd. jsou při dívce zvláště nápadny. Dovídáme se, že v brzku tato Pastrana II. (vlastně Teresia Gambardellova) přibude do Prahy, aby představena byla i zdejším členům fakulty lékařské.
  • Srostlá dvojčata a sice černošky, dívky devatenáctileté, plně vyvinuté a zdravím kypící, přibudou dle zpráv anglických koncem května do Londýna, odkud pak jako dvojčata Siamská v hlavních městech evropských ve zvláštním anatomickém museum ukazovati se budou.
  • V Rio Secco (u Bologně) nalezl před nedávnem jistý sedlák při práci polní v zemi veliký kámen, kterýž při bližším ohledání znalců objevil se co zkamenělá pánev pravěkého rhinocera. Levá strana je úplně zachovalá, na pravé chybí některé části kosti. Nález tento velmi vzácný odevzdán byl museum Bolognskému.
  • Suchary masité. Známá hrachová jelita, která v poslední válce při všelikém nedostatku čerstvého masa hovězího vojsku německému alespoň nejnutnější výživy poskytovala mají nyní soka, jenž je v každém ohledu předčiti se snaží! Jsou to nové suchary připravené z masa a mouky. Vynálezce jejich tají dosud jmeno své, avšak nicméně podává u veřejnost úplný recept pro nové pečivo, aby každý v domácnosti o výhodách jeho přesvědčiti se mohl. Jeť zapotřebí k větší nápeči 200 lib. vařeného a nadrobně rozsekaného masa, které smísí se asi 300 liber mouky žitné, pšeničné neb hrachové a 6 lib. kvasu v těsto, z něhož se pak větší neb menší bochníky pekou. Tyto konečně rozkrájí se na tenké suchary, jež obyčejným způsobem opět se suší, aby z nich všecky tekuté látky, jež potomně plíseň a hnilobu spůsobují, naprosto se vypařily. Suchary tyty jsou prý velmi chutné a ve vařicí vodě rychle v silnou výživnou polévku se rozpouští. Vynálezce tvrdí, že dle pečlivých zkoušek jsou s to, všem fysiologickým požadavkům výživy vyhověti, tak že by člověk i po drahnou dobu čerstvého masa hovězího postrádati mohl. Zvláště pak odporučuje suchary své zásobárnám vojanským, cestovatelům a výpravám námořním.
  • Úmor, který v Indii následkem uštknutí jedovatých hadů od věků panuje, byl letos tak ohromný, že mu padlo za oběť dle statistických výkazů vlády anglické 11.416 osob.
  • Úmrtí. Dne 12. května t. r. zemřel v Londýně znamenitý hvězdář a spisovatel Sir John Herschl, syn věhlasného Bedřicha Viléma Herschla.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...