Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Zeměpis

 |  Vesmír 1, 27, 1871/3

 • Velký mezinárodní sjezd zeměpisců odbývati se bude od 14. - 20. srpna t. r. v Antverpách. Ústřední výbor sjezdu přičiňuje se úsilně, aby do té doby vyrovnal a ukojil rášť i rozhořčení mezi učenci francouzskými a německými, kteréž dostoupilo po nešťastné válce tak daleko, že všickni členové francouzské akademie vrátili diplomy čestného členství učeným společnostem německým.
 • O zavedení francouzské váhy a míry metrické v celém Rakousku přičiňují se nyní rozličné společnosti obchodní a průmyslnické.
 • Dávná pozorování, že při zemětřesení bývá telegrafické spojení v těch kterých krajinách valně porušeno neb úplně překaženo, potvrdila se v posledních dnech opět v Jakutsku, kde již dvě hodiny před vznikem zemětřesení přes všeliké namáhání nebylo lze telegrafem s nejbližší stanicí se dorozuměti.
 • Z Německa dopraveno bylo letos již 50.000 kanárku do Ameriky, kdež prodávají se po 3 až 5 dolarech.
 • Zlatokopců v dolech ve Victorii nalezá se dle nejnovějších statistických zpráv 60.207. Výtěžek jejich páčí se na 308 873 uncí ryzého zlata v ceně 12,077.220 zl. pouhým okem skoro neviditelná vlákna bavlny mají podobu dvousečného meče šroubovitě kol podélné osy své otočeného kdežto, vlákna lněná spíše válci se podobají. Následkem toho je také oděv z plátna bavlněného teplejší než přesný, jelikož ostří vláken bavlněných ustavičným třením povrchu těla teplotu vzbuzuje.

  Cupanina z bavlny zhotovená k obvazkům z téže příčiny zase se nehodí, neboť třením a zadíráním ostrých vláken otevřená rána na pořád se dráždí; poslouží jedině vlákno lněné. Aby však při množícím se nedostatku starého plátna pro cupaninu i bavlny užíti se mohlo pomyšleno na všelikou přípravu, kteráby řezavé učinky ostrých vláken poničila. Nejlepší pokus zdařil se prof. Brunsenovi v Tubinkách, který užívá už do 5-6 let na tamější chirurgické klinice místo cupaniny výhradně bavlny ku obvazkům při všech hnisajících ranách a obvazky ty se v tom čase co nejlépe osvědčily. Námitka, která se až dosud dělala a dělá, že bavlna ssaje mnohem volněji tekutiny do sebe než lněné látky, a že tedy dosti rychle do sebe nevssaje tekutin z rány plynoucích; je ovšem pravdiva; ale dá se snadno také odstraniti. Svrchu udaná vlastnost surové bavlny pochází od mastné na bavlně lpící voskovité látce, která se jednoduchým prostředkem odstraniti dá. K tomu učeli dá se vařiti dle prof. Brunse surová bavlna as 1 hodinu ve vodě, k níž se bylo přidalo 4 až 5 procent sody aneb obyčejný, z popele bukového dříví připravený louh, na to se bavlna v čisté vodě vyplákne, silně vyždímá, na vzduchu usuší a posléze zcela stejnoměrně jemně vycupuje. Tato mastnoty zbavená bavlna poskytuje skrz na skrz stejnoměrnou, měkkou a kyprou látku na obvazky, která se za skrovný peníz upraviti dá. Chce li někdo užíti cupaniny té, nechť položí pod bavlnu bezprostředně na ránu přiměřený kousek hruboděrnatého neupraveného gazu (látky). Jelikož za nynějších časů těžko dá sehnati velké množství starého plátna výtečné jakosti, máme zá to, že se svrchu udaný náhradek za cupaninu brzy rozšíří.

 • V zoologické zahradě berlínské pozorováno po drahný čas, že zejmena zpěvného ptactva nad míru ubývá, navzdor pečlivé ostražitosti hlídačů. Nikdo nedovedl si toho vysvětliti a příčiny hledány v nejrůznějších podnětech. Teprv před několika dny prozradili se praví škůdcové. Jistý milovník veverek, kteréž mimochodem řečeno, v posledních letech zvláštní ochrany v zahradě požívaly, viděl několikrát, že tyto divou náruživostí vypijí malá vajíčka ptačí v hnizdech, ano že odváží se i na mláďata zpěvného ptactva, aby jim krev vyssály. Je s podivem, že něco podobného dosud od našich myslivců jakož i milovníků ptactva, nebylo pozorováno; veřejné mínění nezná dosud veverek co zvířat krvežíznivých a pro ptactvo polní i lesní vesměs škodlivých.
 • Pěstování jahod děje se v Americe s velikou pílí a pečlivostí, neboť vynáší do roka skutečně veliký výtěžek. Jediné v Novém Yorku prodáno dle statistických výkazů celních, roku m. více než za 500.000 dolarů jahod, kteréž na tamější tržiště přiveženy byly pouze z nejbližšího okolí Yorského. A podobně stává se v každém větším městě americkém, nemají-li jahod na blízce, přivážejí je z daleka nešetříce výloh za oblíbenou lahůdku.Spotřeba jahod v Americe je vůbec ohromná, rovněž jako každého jiného druhu chutnějších plodin rostlinných. Upozorňujeme na tento obchod hlavně proto, že i u nás jahody ze zvláštní těší se obliby, a potkalo by se jich pěstování v zahradách a na jiných příhodných místech zajisté se skvělým prospěchem peněžným.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geografie
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

  Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

  Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
  Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
  Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

  Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

  Jan Turek  |  7. 9. 2020
  V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
  Kreativní mozek novozélandského rošťáka

  Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

  Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
  Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné