Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Nejlepší pobídkou je pochvala

 |  9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 473, 2007/8

AV ČR letos udělovala jednak premie Oty Wichterleho (26. 5.), jednak vlastní ceny (26. 6.). Všem odměněným blahopřejeme.

Cena Akademie věd ČR za rok 2007 byla udělena

 • autorskému týmu z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Filip Šroubek, Ph.D., RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., a Ing. Tomáš Suk, CSc., za vědecký výsledek Rozpoznávání objektů pomocí fúze obrazů z různých zdrojů – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • autorskému týmu z Biologického centra AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., (vedoucí týmu), RNDr. Milan Jirků, Silvie Foldynová-Trantírková, Ph.D., Mgr. Eva Vondrušková-Horáková, Ph.D., Mgr. Eva Zemanová-Chocholová, Ph.D., a RNDr. Alena Zíková, Ph.D., za vědecký výsledek Funkční genomika, genotypizace a molekulární diagnostika bičíkovců řádu Kinetoplastida, patogenních cizopasníků člověka – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč.
 • Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce byla udělena

 • Ing. Petru Cintulovi, Ph.D., nar. 1978, z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Soubor prací o formální fuzzy logice a matematice – s peněžitou odměnou 75 000 Kč;
 • doc. Mgr. Luďkovi Bláhovi, Ph.D., nar. 1972, z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR – trendy a nové mechanismy toxicity – s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
 • PhDr. Janu Zouplnovi, Ph.D., nar. 1977, z Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek Od jišuvu k Izraeli. Formování izraelských mocenských elit 1919–1949 – s peněžitou odměnou 50 000 Kč.
 • Prémii Oty Wichterleho získali

  Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. (Fyzikální ústav);

  Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (Fyzikální ústav);

  RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (Matematický ústav);

  RNDr. Petra Šauli, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry);

  Ing. Martin Hron, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu);

  Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu);

  RNDr. Petr Tichý, Ph.D. (Ústav informatiky);

  Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (Biofyzikální ústav);

  Mgr. Jaroslav Malina, Ph.D. (Biofyzikální ústav);

  Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (Botanický ústav);

  RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Mikrobiologický ústav);

  Mgr. Pavel Kubáň, Ph.D. (Ústav analytické chemie);

  Ing. Mgr. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského);

  Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky);

  Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie);

  Mgr. David Kaftan, Ph.D. (Ústav systémové biologie a ekologie);

  Pavel Blažek, BA, DEA, Dr. Phil. (Filosofický ústav);

  PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav – Archiv);

  Peter Katuščák, Ph.D. (Národohospodářský ústav);

  PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny).

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
  (Ne)umělá sladidla

  (Ne)umělá sladidla uzamčeno

  Adam Obr  |  3. 6. 2024
  Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
  Příběhy řasových éček

  Příběhy řasových éček

  Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
  Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...