Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022
i

Aktuální číslo:

2022/10

Téma měsíce:

Spánek

Kdy nastává smrt

Proces umírání z pohledu moderní medicíny
 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 318, 2022/5
 |  Téma: Smrt

Že je smrt neoddělitelnou součástí života, lidé vědí od pradávna. Na to, co přesně znamená a kdy nastává, neexistoval ale nikdy jednoznačný a trvale platný názor. Smrt se snažili popsat staří filozofové, představitelé náboženství a v moderní době biologové a lékaři. Právě jim připadlo zachraňovat ty, kteří se zachránit dají, a diagnostikovat včas a s jistotou smrt u těch, kteří zemřeli.

Přestože se smrt na první pohled může zdát jako jasná věc, její definice se v čase měnila a vyvíjela. Již Bible zmiňuje, že život je spojený s dýcháním. I v moderní historii lidstva se dlouho rozpoznávala smrt právě podle zástavy dechu. Využívaly se k tomu nejrůznější pomůcky jako svíčky, zrcátka a pírka. Na počátku 17. století William Harvey popsal cirkulaci krve a funkci srdce jako pumpy.1) Následně byla postulována definice cirkulační smrti – „smrt nastane, když se srdce zastaví“. Tyto objevy byly obtížně přijímány a odborná veřejnost i církevní představitelé je často odsuzovali nebo zesměšňovali. Navíc nebyly neobvyklé případy, kdy člověk, který byl již prohlášen za mrtvého, znovu „obživl“. Existují zmínky i o situacích, kdy se známky života projevily u domnělého nebožtíka během pohřbu.

Smrt srdce

O století později začal být za jistou známku smrti pokládán až počínající hnilobný rozklad.2) To souvisí s onou základní otázkou, kdy přesně smrt nastává. Stále platnou odpovědí je, že ve chvíli, kdy je celý proces již nevratný a jistý. V tom je tehdejší definice diagnostiky na základně hnilobných změn pochopitelná a odpovídá vědeckým poznatkům a možnostem té doby. U těla se známkami rozkladu „obživnutí“ nehrozilo. V roce 1846 pařížský lékař Eugene Bouchut získal cenu francouzské vědecké akademie za „nejlepší práci na zjištění známek smrti a prostředků na prevenci předčasných pohřbů“. Obhajoval zde použití stetoskopu jako technické pomůcky k diagnóze smrti. Tvrdil, že je možné u člověka konstatovat smrt, pokud je zjištěna absence srdečních ozev po dobu dvou minut. Po odborné kritice tento interval následně posunul na pět minut.3) Tento postulát můžeme považovat za mezník moderního pojetí diagnostiky smrti, protože absence srdečních ozev zůstala uznávána jako jedno z kritérií až do současnosti; interval absence srdeční akce pro stanovení smrti mezi dvěma až pěti minutami přetrvává dodnes.4) Koncept cirkulační smrti byl tedy znám prakticky od poloviny 19. století. O neurologických známkách se začalo hovořit až po více než 100 letech.

Smrt mozku

Termín smrt mozku se poprvé objevil na konci padesátých let 20. století.5) Možnost její instrumentální diagnostiky pomocí elektroencefalografie byla publikována o něco málo později.6) Široká odborná veřejnost koncept mozkové smrti přijala v roce 1968 na základě konsensu pracovní skupiny Harvardovy univerzity.7) Od té doby jsou z lékařského a ve většině zemí i právního hlediska známy dva základní způsoby, jak smrt diagnostikovat – podle kritérií cirkulačních nebo mozkových. Smrt stanovená na základě zástavy krevního oběhu (cirkulační smrt) je způsobena zástavou srdeční činnosti – srdce přestane přečerpávat krev cévami, v důsledku čehož dojde k přerušení přívodu kyslíku a živin do jednotlivých orgánů. V klinické praxi to prokazujeme vymizením křivky na elektrokardiografu (EKG), vymizením pulsové křivky na detektoru přímo měřeného tepenného krevního tlaku nebo přímým pozorováním srdečního svalu na ultrazvuku.8) Smrt mozku nastane, když dojde k úplnému přerušení průtoku krve jako následek masivního otoku orgánu. Mozek je uložen v pevné lebeční schráně, při otoku nemá kam expandovat, a pokud nitrolební tlak naroste nad hodnotu tlaku tepenné krve, dojde k zástavě průtoku krve mozkem a odumření mozkové tkáně. V klinické praxi tuto skutečnost prokážeme jednak klinickým vyšetřením, které vyloučí vratné příčiny, potvrdí hluboké kóma, ověří, že vymizely reflexy mozkového kmene, a také zobrazovacím vyšetřením, dokazujícím absenci průtoku krve mozkem. Mezi zobrazovací metody patří především mozková perfuzní scintigrafie, angiografie a výpočetní tomografie (obr. 1).

Všeobecné přijetí konceptu mozkové smrti zásadním způsobem umožnilo rozvoj dárcovství orgánů od zemřelých dárců s bijícím srdcem.

Nyní vidíte 39 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Smrt
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorech

Matouš Schmidt

František Duška

Další články k tématu

Babylónská věž v tropech se rozpadá

Malé jazyky, jimiž se většinou mluví v rovníkových oblastech, v moderní době intenzivního promíchávání lidí různých proveniencí ztrácejí svoji...

Truchlí zvířata?uzamčeno

Zajímáme-li se o chování zvířat, většinou věnujeme pozornost radostnějším tématům, jako je rozmnožování nebo shánění potravy. V posledních letech...

Slyšet hlas pacienta

Smrt jsme vytlačili z našich myslí i domovů. Většina lidí umírá v nemocnici. Teď ale nastala jistá změna. Od začátku epidemie každý den k ranní...

Plastinaceuzamčeno

Plastinace je vedle balzamace (viz Vesmír 99, 588, 2020/10) další metodou, jak uchovat těla zemřelých nebo jejich částí jako vzorků či preparátů.

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Jak jsem se pokusil vysvětlit v předchozích částech, oheň může být na Madagaskaru dobrým sluhou v savaně, ale špatným pánem v lese. Existuje však...

Do země, do vody, zpopelnit, snístuzamčeno

Jak se může stát, že člověk, jenž jeden den mluvil a konal, zůstane druhý den netečný, ale navštěvuje nás pak občas ve snech a promlouvá k nám? V...

Buněčná smrt v terapii nádorových onemocněníuzamčeno

Ve světě buněk je smrt procesem nezbytným pro zdárný vývoj embryí, udržování buněčné populace v orgánech, obranu proti infekčním chorobám a proti...

Santa Muerte

Lidové katolické náboženství si v Mexiku vytvořilo postavu Nuestra Señora de la Santa Muerte – Panna Maria Svaté smrti. Kořeny uctívání smrti jsou...

Dokud nás smrt nespojí

Tímto číslem splácíme dluh, který jsme u smrti měli od prosince 2016. Tehdy jsme totiž hlavní téma měsíce věnovali nesmrtelnosti. 1)A to nebylo...

Doporučujeme

Vzít život do svých rukou

Vzít život do svých rukou uzamčeno

Eva Bobůrková  |  3. 10. 2022
Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. Událost nenechává nikoho na...
Spát se dá i bez mozku

Spát se dá i bez mozku uzamčeno

Jaroslav Petr  |  3. 10. 2022
Čím hlouběji věda proniká do tajemství spánku, tím menší se zdá možnost, že najdeme tvora, který vůbec nespí. To nás staví před otázku, kdy a za...
Tajemství Edwarda Kellyho

Tajemství Edwarda Kellyho

Vladimír Karpenko  |  3. 10. 2022
Alchymista Edward Kelly byl jednou z nejsložitějších postav evropské renesance. Jeho život zůstává dodnes v zásadě neprozkoumaný. Vše, co o něm...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné